Din indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

Hvordan fungerer GPS?

TomTom Education

Hvordan fungerer TomTom-enheden?

Mere end bare at komme fra punkt A til B

RDS-TMC
Nu ved du, hvordan din enhed finder ud af, nøjagtig hvor du er. Men din TomTom-enhed kan også anvende al denne teknologi til at gøre din rejse bedre og sjovere på mange andre måder. Et godt eksempel på, hvordan TomTom bruger intelligent teknologi til selv at blive endnu mere intelligent, er RDS-TMC ("Radio Data System-Traffic Message Channel").

Det er en tjeneste, som leverer trafikoplysninger i realtid til navigationsenheden. En RDS-TMC-modtager (ekstraudstyr, der kan bruges til alle TomTom-enheder) modtager trafikdata, som den afkoder og oversætter til visuelle eller talte 'trafikmeldinger'. Advarselssymboler vises på skærmen, så du kan se helt nøjagtigt, hvor problemet er. Og fordi disse data er direkte integreret i enheden, får du automatisk foreslået en alternativ rute.


Hvordan fungerer RDS-TMC?
TMC-trafikoplysningssystemer overholder en global standard, som anvendes af dataindsamlere, informationsudbydere, sendestationer samt producenter af køretøjer og navigationsudstyr.

Med denne standard kan data om trafikstrømme, hændelser, vejr osv. indsamles fra forskellige kilder (trafikovervågningssystemer, nødtjenester, meddelelser fra bilister osv.), samles i et centralt informationscenter og sendes til en TMC-informationsudbyder.

TMC-meddelelser indeholder store informationsmængder:

  • Identifikation: hvad skyldes trafikproblemet, og hvor alvorligt er det
  • Sted: område, vej eller bestemt sted, der er berørt
  • Retning: de trafikretninger, der er berørt
  • Omfang: hvor langt strækker problemet sig i hver retning
  • Varighed: hvor længe forventes problemet at påvirke trafikstrømmen Og måske det mest nyttige:
  • Råd om alternativ rute: alternative ruter, så du undgår trafikproppen

Serviceudbyderen koder meddelelsen og sender den til FM-radiostationer, som sender den som et RDS-signal (Radio Data System) som en del af den almindelige FM-radiotransmission. TMC-afkoderen i TomTom-enheden afkoder derefter meddelelsen og viser den på skærmen eller som en talt meddelelse. Der går som regel kun omkring 30 sekunder, fra trafikinformationscentret modtager den første rapport om en hændelse, til RDS-TMC-modtageren får meddelelsen.


I = første oplysninger om trafiksituation

II = centralt informationscenter: samler alle trafikoplysninger

III = TMC-informationsudbyder: koder trafikoplysninger

IV = FM-radiostation: transmitterer RDS-signal

V = TMC-afkoder: afkoder RDS-signalet til en visuel og/eller talt meddelelse på din TomTom

Denne og mange andre tjenester (TomTom PLUS-tjenester) er til rådighed enten direkte til enheden eller ved, at du selv henter dem fra internettet.
Nyere TomTom-enheder har mange andre fantastiske funktioner. Du kan for eksempel afspille og styre musik på din iPod eller vise et diasshow med dine yndlingsfotos.


Bluetooth®, UMTS og GPRS Bluetooth® giver din TomTom mulighed for at kommunikere med andre af dine elektroniske enheder med Bluetooth-teknologi, for eksempel din mobiltelefon. Kommunikationen foregår via en frekvens mellem de to enheder. Det gør det for eksempel muligt at foretage håndfri opkald og modtage oplysninger, der sendes til mobiltelefonen, for eksempel de seneste trafikmeldinger og vejrudsigter.

For at modtage disse oplysninger skal mobiltelefonen have en trådløs forbindelse som for eksempel GPRS (General Packet Radio Service) eller UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Begge teknologier gør det muligt at sende og modtage oplysninger via et mobiltelefonnet, som tager betaling efter mængden af de overførte data og ikke efter det tidsrum, du er koblet op.

Som du kan se, er fremskridtene inden for satellitnavigation enorme. Hvert nyt videnskabeligt eller teknologisk fremskridt udmønter sig ofte i praktiske forbedringer af navigationsenheder eller navigationstjenester. Derfor bliver din TomTom hele tiden dygtigere.

<><>  >>


Du skal installere Flash Player, hvis du vil have glæde af TomTom.com

Flash skal være installeret på computeren.

Hent Adobe Flash Player