Nákupní košík

Košík je prázdný

Jak GPS funguje?

TomTom Education

Jak funguje TomTom?

Více než se jen dostat z bodu A do bodu B

RDS-TMC
Nyní již víte, jak vaše zařízení zjišťuje, kde se nalézáte. Ale zařízení TomTom využívá různé technologie, aby vám zpříjemnilo cestování i v mnoha jiných aspektech.

Výborným příkladem, kdy zařízení TomTom využívá inteligentních technologií, aby bylo ještě chytřejší je RDS-TMC („Radio Data System-Kanál dopravních zpráv“).

Tato služba do navigačního zařízení přináší dopravní informace v reálném čase. Přijímač RDS-TMC (v nabídce jako příslušenství pro všechny TomTomy) přijímá dopravní informace, dekóduje je a transformuje na vizuální a zvuková „dopravní upozornění“.

Na obrazovce se objevují varovná upozornění, takže je vidět, kde přesně se problém vyskytuje. Tato data jsou integrována přímo do vašeho zařízení a je vám automaticky nabízena náhradní trasa.


Jak funguje RDS-TMC?
Dopravní informační systémy TMC odpovídají celosvětovým standardům, které byly nashromážděny poskytovateli informací, reportéry a výrobci automobilů a navigačních systémů.

Data týkající se pohybu dopravy, nehod, počasí apod. lze shromažďovat z mnoha různých zdrojů (dopravních monitorovacích systémů, pohotovostních služeb, telefonátů samotných motoristů, atd.), tříděných v hlavním informačním centru a předávaných poskytovateli TMC informačních služeb.

Zprávy TMC obsahují velký objem informací:

  • Identifikace: co je příčinou dopravního problému a jeho vážnost  
  • Místo: oblast, nebo určité místo, kterého se problém týká
  • Směr: směr, kterého se problém týká
  • Rozsah: jak daleko v obou směrech problém zasahuje
  • Trvání: jak dlouhou dobu se očekává, že problém bude ovlivňovat dopravu
    A asi nejdůležitější:
  • Návrh objížďky: alternativní trasa, kterou je možné se problému vyhnout

Poskytovatel služeb šifruje zprávy a odesílá je FM radiovysílačům, které je vysílají jako RDS (Radio Data System) signál v rámci normálního FM rádiového vysílání. TMC dekodér uvnitř TomTom zprávy následně dešifruje a prezentuje je jako obrazové nebo mluvené zprávy.

Mezi prvním nahlášením nehody a dopravní zprávou o nehodě ve vašem RDS TMC přijímači uplyne zpravidla pouhých 30 vteřin.


I = První informace o dopravní situaci

II = Hlavní informační centrum: sběr všech dopravních informací

III = Poskytovatel TMC informačních služeb: šifrování dopravních informací

IV = FM radio vysílače: přenos signálu RDS

V = TMC dekodér: dekódování signálu RDS a jeho transformace na obrazové nebo mluvené zprávy do TomTom

Tyto a mnoho dalších služeb (Služby TomTom PLUS) jsou nabízeny buďto přímo jako součást zařízení, nebo jsou ke stažení na internetu.

Novější TomTomy nabízejí mnoho dalších skvělých funkcí. Například přehrávání a ovládání hudby na vašem i-Pod nebo možnost prezentace oblíbených fotografií.


Bluetooth®, UMTS a GPRS
Bluetooth® TomTom umožňuje komunikovat s dalšími elektronickými zařízeními, která vlastníte, pomocí technologie Bluetooth, např. s mobilním telefonem. Komunikace mezi zařízeními probíhá na frekvenci. Umožňuje např. volání s handsfree nebo přijímání informací odeslaných do vašeho mobilního telefonu, např. informace o počasí a dopravě.

Aby bylo možné tato data přijímat, potřebujete mobilní bezdrátové připojení GPRS (General Packet Radio Service) nebo UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Obě technologie umožňují odesílání a přijímání informací prostřednictvím mobilní sítě, která účtuje ne za délku připojení, ale za objem přenesených dat.

Jak je vidět, pokrok ve světě satelitní navigace je závratně rychlý. Každý vědecký či technologický pokrok lze proměnit v praktické vylepšení navigačních zařízení nebo navigačních služeb. Aby byl TomTom stále chytřejší.

<<  >>


Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player