Nákupní košík

Košík je prázdný

Jak GPS funguje?

TomTom Education

Jak funguje TomTom?

Uvnitř TomTom

Software a hardware GPS
Zjednodušeně, TomTom sestává ze dvou hlavních elementů: Softwaru a hardwaru

Malý počítač uvnitř vašeho zařízení zajišťuje správné fungování softwaru. Podle zařízení, které vlastníte, se software nalézá buď na kartě SD, nebo na pevném disku. Pevný disk sám o sobě má kapacitu dat 20GB.

„Boot loader“ v počítači vyhledává pevný disk nebo kartu SD se softwarem a vašimi mapovými údaji. Potom software přenese na 64 MB, interní paměť RAM vašeho TomTom a spustí software. Načítá se pouze ta část mapy, která je momentálně potřeba. Vezmeme-li v úvahu že v roce 1991 osobní počítač IBM operoval na 16 MB, uvědomíme si, jak silné toto malé zařízení TomTom je!

O správnou funkci hardware se stará systém Linux. Hardware spouští navigační aplikaci a GPS. Navigační aplikace následně přečte instalovaná nastavení, například oblíbený hlas a poslední vybranou trasu.

Modul GPS
Modul GPS vašeho TomTom zaručuje, že je signál družice převeden na souřadnice určující vaši přesnou polohu na mapě.

Jakmile je vše spuštěno, modul GPS vypočítá vaši pozici podle signálů družice, které přijímá. Družice nepřetržitě vysílají signály a modul zachycuje signály, které jsou mu nejbližší.

Jak jistě víte, modul GPS zjišťuje pozici vypočítáváním vzdálenosti od nejméně čtyř družic. Přestože TomTom disponuje přesnou vzdáleností od družic, dokud nezná také přesnou pozici družic, nezjistí vaši polohu. Ani potom to není jednoduché, neboť všechny družice se neustále pohybují, krouží na oběžné dráze kolem Země.

Tento poslední problém je řešen pomocí informací, které jsou vysílány společně se signálem GPS a obsahují takzvaný „roční kalendář“. Informace o nadmořské výšce družice, identitě družice, její pozici vzhledem k dalším družicím atd. Pomocí těchto informací modul GPS převádí signály na souřadnice, které dále přeposílá do navigační aplikace.

V tomto momentě vstupuje do hry modul GPS. Uvnitř modulu je malý, vysoce citlivý GPS čip, který přijímá a registruje signály i na hůře dostupných místech, například v úzkých údolích, mezi budovami nebo v hustém lese. To samozřejmě výrazně zvyšuje přesnost a konzistenci zařízení TomTom.

>>


Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player