Nákupní košík

Košík je prázdný

Jak GPS funguje?

TomTom Education

Vědecký základ GPS

Odchylka způsobená atmosférou a vícecestná odchylka

Odchylka způsobená atmosférou
Skutečný signál GPS prochází nabitými částicemi ionosféry a potom vodními výpary troposféry a obojí jej zpomaluje. Takže spolu se signálem vysílají družice do navigačního zařízení informace o momentální „hustotě“ ionosféry. Tak může navigační zařízení opravit chybu signálu.

I = Rušení částicemi ionosféry

II = Rušení vodními výpary v troposféře

III = Rušení odrážením od budov a velkých konstrukcí

Výsledek = možné chyby signálu družiceVícecestná odchylka
Je možné, že k chybě dojde v poslední části cesty signálu GPS od družice k navigačnímu zařízení, kdy se signál, než dosáhne navigačního zařízení, odráží od překážek na zemi, např. v horách. Takže signálu trvá cesta k přijímači déle, než kdyby cestoval přímo. Proto přijímač vypočítává, že je družice vzdálenější než ve skutečnosti. Případně se signál může odrážet od místních překážek, zatímco jiný putuje přímo do navigačního zařízení, potom signály nejsou v navigačním zařízení synchronizovány. Tento problém se nazývá „vícecestná odchylka“.

Naštěstí dobrá navigační zařízení mohou tuto odchylku z větší části opravit, takže pro účely civilní navigace toto není problém.

<<


Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player