Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Hur fungerar GPS?

TomTom Education

Vetenskapen bakom GPS

Den fjärde satelliten

Ytterligare en komplikation: Eftersom avstånden är så stora, skulle beräkningen av din position avvika med närmare 300 km om den tid det tar för satellitsignalen att färdas skulle avvika med så lite som en tusendels sekund.

Därför behöver mottagaren och satelliten klockor som kan synkroniseras på nanosekundnivå. En sådan noggrannhet klarar normalt bara atomur. Tyvärr kostar atomur cirka 50 000-100 000 USD styck, så om din navigeringsenhet hade försetts med ett sådant hade den kostat bara en smula mer än en ny Porsche.

Som tur är har GPS en lösningen även på det här problemet.


Så blir GPS överkomligt - den fjärde satelliten
Varje satellit är försedd med ett atomur. Din mottagare använder ett vanligt, mycket mindre exakt kvartsur, men den beräknar kvartsurets avvikelse med hjälp av ett mätvärde från den fjärde satelliten. Hur?

Om din navigeringsenhet hade varit försedd med ett perfekt ur, skulle samtliga satellitintervall korsas i en enda punkt (din position). På grund av inexakta ur korsar det fjärde mätvärdet från den fjärde satelliten, en extrakontroll, inte de första tre.

I = fjärde satellit: kontrollerar och korrigerar satellitmätvärden

II = satellitsignalernas korsningspunkt: platsen där du befinner dig

Datorn i din navigeringsenhet vet att den får en avvikelse i mätvärdena och att den korrekta tiden skulle få alla signaler att korsas i en enda punkt. Därför söker den efter den korrigeringsfaktor som skulle kunna subtraheras från samtliga tidsmått och få dem att korsas i en enda punkt.
Det är den tid som satelliternas atomur håller. Mottagaren ställer in sin klocka på denna tid. Du får alltså noggrannheten hos ett atomur på din instrumentpanel.

>>


Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player