Nákupní košík

Košík je prázdný

Jak GPS funguje?

TomTom Education

Navigace

Počátky navigace

Aby se neztratili, museli naši předchůdci dělat všemožná opatření, od vztyčení obrovských orientačních bodů v krajině až k pálení ohňů na vrcholech kopců.

Základní principy mapování se změnily jenom málo. Dříve než bylo objeveno, jak přesně změřit zeměpisnou délku, nešlo ani zjistit, jak daleko na západě nebo na východě vlastně jste. Až do konce 17. století, jakmile byla země z dohledu, námořníci museli zeměpisnou délku odhadovat na základě rovněž odhadované překonané vzdálenosti. To prováděli pomocí tzv. mrtvého počítání.

Pomocí rovnice Rychlost x Čas = Vzdálenost mohli námořníci vypočítat překonanou vzdálenost, tedy vynásobením doby plavby a rychlosti, kterou loď plula. Jak si můžete všimnout v části GPS, základem GPS je stejná matematická rovnice. Jediným rozdílem je úroveň chybovosti. Což je ale rozdíl velmi velký, protože GPS k měření času používá atomové hodiny, zatímco námořníci používali hodiny přesýpací; a zatímco GPS k vypočítání vzdálenosti využívá trilateraci a rádiové signály, staří námořníci si museli vystačit s pozorováním kusů mořských řas proplouvajících kolem trupu lodi!

Zamyslíme-li se nad tím, co by obnášelo načrtnutí detailní mapy bez přístupu k moderním technologiím a vědeckým postupům, zjistíme, jak důmyslní museli dávní navigátoři být.

>>


Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player