Hogyan működik a GPS?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aktív antenna

Egy antenna, amely felerősíti a GPS jelet, mielőtt a vevőhöz érkezne.

Vissza az elejére

Bluetooth

Mindennapi eszközök, például számítógépek és telefonok kommunikációjához használt vezeték nélküli kapcsolat. Rövid távolságú összekapcsolást biztosít, alapvetően a kábeleket és csatlakozókat kiváltva. Különösen hasznos kültéren használt eszközök, például mobiltelefonok és hordozható műholdas navigátorok esetében.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

BTGPS

GPS (Global Positioning System = Globális Helymeghatározó Rendszer) rendszer Bluetooth kapcsolattal.

Vissza az elejére

Kartográfia

Térképek készítésének képessége és technikája. A korai térképek közül sok komoly művészi munka is volt, ugyanúgy, ahogyan a műholdas navigátorában található térképek is összetett technológia eredményei.

Vissza az elejére

Konstelláció, csillagkép

Hagyományosan a 88 csillagképet, amit éjszaka az égen látunk, elődeink mitológiai alakokról (pl. Kos), állatokról (pl. Nagymedve) vagy mindennapi tárgyakról (pl. Eke) nevezték el. A csillagok kezdettől fogva a navigáció fő eszközei voltak.

A GPS vonatkozásában a konstelláció jelentheti azon műholdak együttesét, amelyeket az Ön tartózkodási helyének meghatározására használ a készüléke, vagy azon műholdakat, amelyeknek jeleit a GPS vevő érzékeli egy időpontban.

Vissza az elejére

Vezérlőszegmens

Az 5 ellenőrző állomásból álló lánc neve, amelyen a világban a GPS műholdas konstellációt vezérlik és szabályozzák.

Vissza az elejére

Koordináták

Számok vagy hivatkozások készlete, amely helyzetét meghatározza bárhol a Földön vagy a Föld felett. Koordinátáit általában földrajzi szélességben és földrajzi hosszúságban fejezik ki. Így ismervén, hogy New York City 40° 47’ szélességi és 73° 58’ hosszúsági fokon fekszik, kijelölheti New York pontos helyét a térképen vagy a földgömbön.

Vissza az elejére

Irány

Hajózási kifejezés, mely két pont vagy viszonyítási pont között követett irányt jelenti utazása során. Az irányt általában fokokban mérik, habár néha radiánban vagy milben.

Vissza az elejére

Hozzávetőleges számítás

Az időt és távolságot használó egyszerű navigációs technika. Kiszámíthatja, milyen távolságot tett meg, ha a sebességet megszorozza az út alatt eltelt idővel. (Távolság = sebesség x idő). Ha az irányát is ismeri, meghatározhatja helyzetét.

Vissza az elejére

Fok

Mértékegység. 360 fok egyenlő egy teljes körrel. A térképek és földgömbök a Földet hosszúsági fokokra osztják és HOZZÁRENDELIK a szélességi fokot, ami pusztán ezzel a két adattal - koordinátáival - kijelöli helyét.

Vissza az elejére

Egyenlítő

Képzeletbeli vonal a Föld közepe körül nulla szélességi fokon.

Az egyenlítő 40 075,16 kilméter (24 901,55 mérföld) hosszú és 13 országon halad keresztül. Furcsán hangzik, de Egyenlítői Guinea nincs köztük! Mind a mai napig hagyomány, hogy az egyenlítőn első alkalommal áthaladó matrózok beavatási szertartáson esnek át.

Vissza az elejére

Frekvencia

A rádióhullámok 'sebessége'. Pontosabban adott időtartam alatt egy ponton áthaladó hullámok száma. A frekvenciát Hertzben (másodpercenkénti rezgések számában) mérik. A rádiójelek 3 kiloherz és 300 000 megaherz között bárhol átvihetők.

A különböző frekvenciákat különböző alkalmazásokra használják. Így a tengeralattjárók jeleit nagyon alacsony frekvencián (3-30 Hz) küldik ki, az AM rádiójeleket 300-3000 kHz frekvencián. Ez a tartomány közepe, ezért középhullámnak nevezik. Az FM rádiójeleket jóval magasabb frekvencián (30-300 MHz) viszik át, aminek köszönhetően a vételi minőség jobb, mint az AM rádió esetén. A GPS jeleket különféle módon sugározzák, de a kereskedelmi navigációs rendszereknél a C/A kódot alkalmazzák 1 575,42 MHz frekvencián.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

C/A kód

A C/A (Course/Acquisition) kód a standard GPS kód. A kereskedelmi GPS készülékek a C/A kódot használják a műhold jeleinek a vételére és dekódolására. A C/A kódot néha 'S-kód' vagy 'polgári kód' néven is nevezik, mivel nem katonai célokra fejlesztették ki.

Az érdeklődők számára, a C/A kód a GPS vivő 1023 álvéletlen, bináris és kétfázisú modulációjának a sorozata 1,023 MHz-es lapka órajelen. Most már tudja.

Vissza az elejére

GALILEO

Európa saját műholdas navigációs rendszere, amelyet néha GNSS (Global Navigation Satellite System = Globális Navigációs Műholdas Rendszer) néven is neveznek. A GALILEO rendszert 2008/9 körül helyezik üzembe.

További tudnivalók a GALILEO rendszerről.

Vissza az elejére

GLONASS

Global Orbiting Navigational Satellite System. A GPS orosz megfelelője. A GLONASS szintén világméretű lefedettséget kínál, de sokkal hatásosabb az északi földrajzi szélességeken.

Vissza az elejére

GPRS

General Packet Radio Service. Egy rendszer nagysebességű vezeték nélküli információátvitelre. Az Internet, mobiltelefonok, számítógépek és hasonlók közötti adatátvitelre használják. A GPRS a világ fő mobiltelefonos adatátviteli rendszere.

Vissza az elejére

GPS

Globális helymeghatározó rendszer. 24 műholdból álló rendszer, amelyet pontos helyek meghatározására használnak a Földön.

Bármilyen további részlethez kattintson ide: GPS.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Ionoszféra

A légkör egyik rétege kb. 50 - 1000 kilométer magasságban a földfelszín felett. Az ionoszféra elektromosan töltött részeket (ionokat) tartalmaz, amelyek interferálnak a rádióhullámokkal, amikor azok áthaladnak rajta. Ezt hívják ionoszférikus késleltetésnek. A GPS vevő figyelembe veszi ezt a késleltetést, így helyzetének adatai pontosak maradnak.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Földrajzi szélesség

Egy pontnak az egyenlítőtől északra vagy délre mért távolsága a Föld felületén. A földrajzi szélességet fokokban, percekben és másodpercekben mérik.

A földrajzi szélességi körök vízszintesen haladnak a földgömbön vagy a térképen. Az egyenlítő a nulla fok, a +90 fok az Északi sark és a -90 fok a Déli sark. 1 fok földrajzi szélesség 60 tengeri mérföldnek felel meg, 1 szélességi perc pedig 1 tengeri mérföldnek. Mivel a szélességi körök a földön párhuzamosak egymással, párhuzamosoknak is szokták nevezni őket.

Vissza az elejére

Földrajzi hosszúság

Egy pont kelet vagy nyugat felé mért távolsága a kezdő délkörtől a Föld felületén. A földrajzi hosszúságot fokokban mérik, a kezdő délkör a 0. hosszúsági fok - egy képzeletbeli kör, amely áthalad az északi sarkon, a déli sarkon és az angliai Greenwich városán. A legnagyobb földrajzi hosszúság 180 fok, melyeket kelet felé pozitívnak, nyugat felé negatívnak adnak meg (így a +67 fok = 67 fok keletre és a -43 fok = 43 fok nyugatra).

De miért Greenwich? Célszerűbb lenne, ha a kezdő délkör a lehető legkevesebb szárazföldön haladna keresztül és a vonal Greenwich-ben Dél-Londonon keresztül biztosan nem az. A greenwich-i kezdő délkört nem fogadták el, csak 1884-ben, egy 25 ország részvételével tartott konferencián Washington DC-ben. Érzékeltetve, hogy nem sikerült győzni, a francia delegáció tartózkodott a szavazástól, és azt követően éveken keresztül a francia térképek a párizsi kezdő délkört alkalmazták.

Vissza az elejére

2-D mód

Kétdimenziós mód. Olyan GPS pozíció, amely csak vízszintes koordinátákat használ, magasságit nem. Egy pozíció meghatározásához 2D módban legalább 3 műhold jeleinek vétele szükséges.

Vissza az elejére

3-D mód

Háromdimenziós mód. Olyan GPS pozíció, amely vízszintes és magassági koordinátákat egyaránt használ. Egy pozíció meghatározásához 3D módban legalább 4 műhold jeleinek vétele szükséges.

Vissza az elejére

Monitorozó állomások

5 állomás a világban, amely veszi és monitorozza a GPS rendszer műholdjainak jeleit.

Vissza az elejére

Többutas jelterjedés

Interferencia a GPS vételben, amelyet az okoz, hogy a jel a GPS antennát 2 vagy több úton is eléri. Ennek gyakran az az oka, hogy a jel épületek közelében visszaverődik.

A többutas vétel által okozott pontatlanságot nevezik többutas hibának.

Vissza az elejére

NAVSTAR

NAVigation Satellite Timing and Ranging. A GPS műholdaknak adott nevek.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

OMEGA

Az első globális navigációs rendszer. Az OMEGA földi rendszer, 1971-ben vezették be 8 állomással a világban. A GPS bevezetésével azonban elavulttá vált, és 1997-ben megszüntették a rendszer működtetését.

Vissza az elejére

Pozíció

Egy pont helye annak szélessége, hosszúsága és magassága alapján.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Hold

Olyan objektum, amely egy nagyobb objektum, például egy bolygó körüli pályán kering. Vannak természetes holdak, mint például a Hold; és műholdak, mint például a GPS rendszer műholdjai. Egy műhold három fő összetevőből áll: kommunikációs rendszer, amely az adatokat visszaküldi a Földre, tápellátó rendszer és vezérlőrendszer, amely speciális feladatokat lát el.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Szelektív rendelkezésre állás

A szelektív rendelkezésre állás vagy 'SA' az USA Védelmi Minisztériumának volt a vezérelve azzal a céllal, hogy csökkentse a GPS műholdak jeleinek pontosságát polgári felhasználók számára. A vezérelvet 2000. május 1-jén visszavonták, és az 'SA' most már ki van kapcsolva.

Vissza az elejére

Űrszegmens

A GPS rendszer űrben lévő részei. Más szavakkal, a Föld körül keringő műholdak és jeleik.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Háromoldalazás

Egy módszer az Ön helyének meghatározására más ismert referenciapontokból. Tudjon meg többet arról, hogyan működik a trilateráció a gyakorlatban.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Felhasználói szegmens

Általános GPS kifejezés a GPS felhasználói eszközre, az alkalmazásokra és a működtetési eljárásokra.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Viszonyítási pont

Egy ellenőrzőpont a pályán, amelyet hosszúsági és szélességi koordinátáival azonosítanak.

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Vissza az elejére

Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player