Din kundvagn

Din kundvagn är tom

Hur fungerar GPS?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aktiv antenn

En antenn som förstärker GPS-signalen innan den skickas till mottagaren.

Överst på sidan

Död räkning

En enkel navigationsteknik där man använder tid och avstånd. Med död räkning fastställs hur långt du färdats genom att din hastighet multipliceras med din restid. (Avstånd = hastighet x tid). Om du även känner till din kurs, kan du bestämma din position.

Överst på sidan

Grad

En mätenhet. 360 grader är lika med en full cirkel. Kartor och jordglober delar in jorden i longitudgrader och kopplar latituden så att det går att bestämma en plats exakt med bara några få siffror - platsens koordinater.

Överst på sidan

Ekvator

En tänkt linje runt jordens mitt vid noll grader latitud.

Ekvatorn är 40 075,16 kilometer (24 901,55 miles) lång och går genom 13 länder. Märkligt nog är Ekvatorialguinea inte ett av dem! Bland sjömän lever den gamla traditionen med en invigningsceremoni kvar för den som korsar ekvatorn för första gången.

Överst på sidan

Frekvens

Radiovågornas 'hastighet'. Eller, mer exakt, antalet vågor som passerar en specifik punkt under en angiven tidsperiod. Frekvensen mäts i Hertz (cykler per sekund). Radiosignaler kan sändas vart som helst mellan cirka 3 kilohertz och cirka 300 000 megahertz.

Olika frekvenser används för olika tillämpningar. Signaler från u-båtar sänds ut med mycket låg frekvens (3-30 Hz) och signalerna från AM-radiostationer sänds vid 300-3 000 kHz. Det är mitt i frekvensintervallet, därav uttrycket ‘mellanvåg’. Signalerna från FM-radiostationer sänds vid mycket högre frekvens (30-300 MHz) och därför brukar mottagningskvaliteten vara bättre än vid AM-radio. GPS-signaler sänds via olika signaler, men C/A-koden som används av kommersiella navigationssystem ligger på 1 575,42 MHz.

Överst på sidan

Överst på sidan

C/A-kod

C/A-koden (Course/Acquisition) är GPS standardkod. Kommersiella GPS-enheter använder C/A-koden för att ta emot och avkoda satellitsignaler. C/A-koden kallas ibland 'S-kod' eller 'civil kod' eftersom den utvecklades för att användas i icke-militära syften.

C/A-koden är en sekvens av 1 023 pseudoslumpmässiga, binära, bifasmodulationer i GPS-sändaren med en chiptakt på 1,023 MHz. Nu vet du hur det fungerar!

Överst på sidan

GALILEO

Europas egna satellitnavigationssystem, kallas ibland även GNSS (Global Navigation Satellite System). GALILEO ska ha färdigställts och tas i drift under 2008/9.

Läs mer om GALILEO.

Överst på sidan

GLONASS

Global Orbiting Navigational Satellite System. Den ryska motsvarigheten till GPS. GLONASS har också global täckning, men är mest effektiv på nordliga latituder.

Överst på sidan

GPRS

General Packet Radio Service. Ett system för sändning av trådlös information med hög hastighet. Det används för Internet, mobiltelefoner, datorer och andra data. GPRS är det ledande systemet för sändning av mobiltelefondata idag.

Överst på sidan

GPS

Global Positioning System Ett system med 24 rymdsatelliter som används för att ange den exakta positionen för en plats på jorden.

Gå till GPS om du vill veta mer.

Överst på sidan

Bluetooth

En trådlös anslutning som används i vardagsutrustning som datorer och telefoner. Den kan bara skapa anslutningar över korta avstånd och är i grund och botten en ersättning för kablar och kontakter. Det gör den särskilt lämpad för utrustning som används utomhus, som mobiltelefoner och portabla satellitnavigatorer.

Överst på sidan

Överst på sidan

Jonosfär

Den yttersta delen av jordatmosfären på cirka 50 till 1 000 kilometers höjd över jordens yta. Jonosfären innehåller elektriskt laddade partiklar (joner) som stör radiosignalerna när de passerar genom jonosfären. Detta kallas jonosfärisk fördröjning. En GPS-mottagare tar hänsyn till fördröjningen så att informationen om din position ändå är korrekt.

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Latitud

Avståndet norr eller söder om ekvatorn för en punkt på jordens yta. Latitud mäts i grader, minuter och sekunder.

Latituder löper horisontellt över en glob eller karta. Ekvatorn ligger vid noll grader, +90 grader är nordpolen och -90 grader är sydpolen. 1 grad latitud är lika med 60 nautiska mil och 1 minut latitud är lika med 1 nautisk mil. Eftersom latituderna beskriver parallella cirklar kring jorden kallas de ibland även 'paralleller'.

Överst på sidan

Överst på sidan

Longitud

Avståndet öst eller väst om nollmeridianen för en punkt på jordens yta. Longitud mäts i grader och nollmeridianen har värdet noll grader longitud - en tänkt cirkel som löper genom nordpolen, sydpolen och Greenwich, England. Det största longitudvärdet är 180 grader och longituder anges vanligtvis som ett positivt tal för longituder i östlig riktning och ett negativt tal för longituder i västlig riktning (+67 grader = 67 grader öst och -43 grader = 43 väst).

Men varför Greenwich? Det hade varit mycket mer logiskt låta nollmeridianen löpa över så lite land som möjligt och så är verkligen inte fallet för linjen genom Greenwich i södra London. Beslutet om Greenwich-meridianen fattades så sent som 1884, under en konferens i Washington DC där 25 länder deltog. Den franska delegationen kände på sig att de inte skulle vinna och avstod från att rösta. Under många år därefter användes Paris-meridianen på franska kartor.

Överst på sidan

2D-läge

Tvådimensionellt läge. En GPS-position som fastställs med enbart horisontella koordinater utan höjd. För att få en positionsangivelse i 2D-läge, krävs signaler från minst tre satelliter.

Överst på sidan

3D-läge

Tredimensionellt läge. En GPS-position som fastställs med horisontella koordinater och höjd. För att få en positionsangivelse i 3D-läge, krävs signaler från minst fyra satelliter.

Överst på sidan

Övervakningsstationer

Fem stationer över hela världen som tar emot och övervakar satellitsignalerna för GPS-systemet.

Överst på sidan

Flervägsutbredning

Störning av GPS-mottagningen som orsakas av att en signal når en GPS-antenn via två eller fler banor. Detta beror ofta på att signalen studsat mot en byggnad i närheten.

Felaktigheter som orsakas av flervägsutbredning kallas flervägsutbredningsfel.

Överst på sidan

NAVSTAR

NAVigation Satellite Timing and Ranging. Namn på GPS-satelliter.

Överst på sidan

Överst på sidan

OMEGA

Det första globala navigationssystemet. 1971 lanserades det markbaserade systemet OMEGA med åtta stationer över hela världen. När GPS-lanserades blev OMEGA omodernt och systemet togs ur drift år 1997.

Överst på sidan

Position

En punkts placering som definieras av dess latitud, longitud och altitud.

Överst på sidan

Överst på sidan

BTGPS

GPS (Global Positioning System) med en Bluetooth-anslutning.

Överst på sidan

Överst på sidan

Satellit

Ett föremål som befinner sig i en omloppsbana kring ett större objekt, som en planet, eller som kretsar kring det. Det finns naturliga satelliter som månen och artificiella satelliter som de som används för GPS. En artificiell satellit består av tre baselement: Ett kommunikationssystem som skickar tillbaka information till jorden, en kraftanläggning och ett kontrollsystem som utför specifika uppgifter.

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

SA (Selective Availability)

Selective Availability, eller 'SA', var en medveten försämring av noggrannheten hos GPS-satellitsignalerna för civila användare som skapades av det amerikanska försvarsdepartementet. SA-policyn avskaffades den 1 maj år 2000 och SA har nu slagits av.

Överst på sidan

Rymdsegment

De delar av GPS-systemet som befinner sig i rymden. Dvs. de satelliter som befinner sig i omloppsbana runt jorden och deras signaler.

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Trilateration

En metod för beräkning av din position utifrån andra kända referenspunkter. Läs mer om hur trilateration fungerar i praktiken.

Överst på sidan

Kartografi

Läran om och tekniken för att framställa kartor. Många av de tidiga kartorna var riktiga konstverk, liksom kartorna i din satellitnavigator är resultatet av mycket avancerad teknik.

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Användarsegment

En allmän GPS-term som täcker GPS-användarutrustning, program och tillvägagångssätt.

Överst på sidan

Överst på sidan

Riktmärke

En kontrollpunkt längs en kurs, mäts i latitud- och longitudkoordinater.

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Konstellation

De 88 grupper av stjärnor vi ser på natthimlen som våra förfäder döpte efter mytologiska figurer (t.ex. Väduren), djur (t.ex. Stora björnen) eller vardagsföremål (t.ex. Lyran). Sedan urminnes tider har stjärnorna varit ett viktig navigationsverktyg.

I GPS-sammanhang innebär 'konstellation' en specifik grupp av satelliter som används för beräkning av din position, eller alla satelliter som är synliga för en GPS-mottagare vid ett tillfälle.

Överst på sidan

Överst på sidan

Kontrollsegment

Ett namn på kedjan av fem övervakningsstationer över hela världen som kontrollerar och styr GPS-satellitkonstellationen.

Överst på sidan

Koordinater

En uppsättning siffror, eller referenser, som identifierar din position var du än befinner dig - på eller ovanför jorden. Dina koordinater anges normalt i termerna latitud och longitud. När du vet att koordinaterna för New York City är 40° 47’ latitud och 73° 58’ longitud, kan du pricka in exakt var New York ligger på en karta eller jordglob.

Överst på sidan

Kurs

En nautisk term som betecknar den riktning du följer mellan två punkter, eller riktmärken, under din resa. En kurs mäts normalt i grader, men den kan även mätas i radianer eller tusendels tum.

Överst på sidan

Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player