Din indkøbsvogn

Indkøbsvognen er tom

Hvordan fungerer GPS?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aktiv antenne

En antenne, som forstærker GPS-signalet, før det bliver sendt videre til modtageren.

Tilbage til toppen

Bluetooth

En trådløs forbindelse, der anvendes til hverdagsudstyr som f.eks. computere og telefoner. Forbindelsen virker kun over korte afstande og erstatter derfor forbindelsesledning og stik. Det gør den særlig nyttig til udstyr, der anvendes udendørs som f.eks. mobiltelefoner og bærbare satellitnavigationssystemer.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

BTGPS

En GPS (Global Positioning System) med en Bluetooth-forbindelse.

Tilbage til toppen

Kartografi

Kunsten og teknikken at fremstille kort. Mange tidlige kort var også store kunstværker, og de kort, du finder på din satellitnavigationsenhed er på lignende vis et resultat af særdeles kompleks teknologi.

Tilbage til toppen

Konstellation

Traditionelt en betegnelse for et stjernebillede, en af de 88 stjernegrupperinger, vi kan se på nattehimlen, og som vores forfædre opkaldte efter mytologiske væsener (f.eks. Aries), dyr (f.eks. Store Bjørn) eller hverdagsting (f.eks. Ploven). Stjerner har været et vigtigt navigationsredskab siden oldtiden.

I forbindelse med GPS henviser 'konstellation' enten til en bestemt gruppe af satellitter, der anvendes ved beregning af din position, eller alle satellitter, der på et givet tidspunkt er synlige for en GPS-modtager.

Tilbage til toppen

Kontrolsegment

Navnet på den kæde af 5 overvågningsstationer rundt om i verden, der kontrollerer og styrer GPS-satellitkonstellationen.

Tilbage til toppen

Koordinater

En talmængde eller referencer, der angiver din position på et vilkårligt sted på eller over jorden. Dine koordinater angives som regel i form af længdegrad og breddegrad. Så når du ved, at koordinaterne for New York er 40° 47' bredde og 73° 58' længde, kan du finde den nøjagtige position for New York på et kort eller en globus.

Tilbage til toppen

Kurs

Et søfartsbegreb, der står for den retning, du følger mellem to punkter (vejpunkter) på rejsen. En kurs måles ofte i grader, men nogle gange i radian eller mil.

Tilbage til toppen

Gisning

En enkel navigationsteknik, som anvender tid og afstand. Du finder ud af, hvor langt du har rejst, ved at gange din hastighed med den tid, du har rejst. (Afstand = hastighed x tid). Hvis du også kender din kurs, kan du beregne din position.

Tilbage til toppen

Grader

En måleenhed. 360 grader svarer til en fuld cirkel. Kort og globusser deler jorden op i længdegrader og breddegrader, så vi kan identificere et sted ud fra nogle få tal – stedets koordinater.

Tilbage til toppen

Ækvator

En tænkt linje rundt om jordens midte ved nul graders bredde.

Ækvator er 40.075,16 kilometer lang og går gennem 13 lande. Underligt nok er Ækvatorialguinea ikke et af dem! Stadig i dag holdes den gamle tradition i hævd, hvor søfarende, der krydser ækvator for første gang, gennemgår en indvielsesceremoni.

Tilbage til toppen

Frekvens

Radiobølgers 'hastighed'. Eller for at være mere nøjagtig: Antallet af bølger, der bevæger sig gennem et bestemt punkt inden for et bestemt tidsrum. Frekvens måles i hertz (svingninger pr. sekund). Radiosignaler kan sendes på alle frekvenser fra cirka 3 kilohertz til cirka 300.000 megahertz.

Forskellige frekvenser anvendes til forskellige formål. Ubåde anvender for eksempel meget lave frekvenser (3-30 Hz), AM-radiostationer sender ved 300-3.000 kHz. AM ligger i midten af intervallet, heraf betegnelsen 'mellembølge'. Signaler fra FM-radiostationer sendes med meget højere frekvens (30-300 MHz). Derfor er modtagekvaliteten som regel højere end ved AM-radio. GPS-signaler sendes med forskellige frekvenser, men den C/A-kode, der anvendes af kommercielle navigationssystemer, anvender 1.575,42 MHz.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

C/A-kode

C/A-koden (Course/Acquisition) er den standardiserede CPS-kode. Kommercielle GPS-enheder anvender C/A-koden til at modtage og derefter afkode satellitsignaler. C/A-koden kaldes nogle gange 'S-kode' eller 'civil kode', fordi den er udviklet til ikke-militær anvendelse.

For dem, som måtte være interesseret, er C/A-koden en sekvens af 1023 pseudo-tilfædige, binære bifasede modulationer af CPS-bærebølgen ved en chiprate på 1,023 MHz. Så ved du det.

Tilbage til toppen

GALILEO

Europas eget satellitnavigationssystem, kaldes også GNSS (Global Navigation Satellite System). GALILEO forventes færdigudviklet og i drift i 2008/9.

Læs mere om GALILEO.

Tilbage til toppen

GLONASS

Global Orbiting Navigational Satellite System. Den russiske pendant til GPS. GLONASS har også verdensomspændende dækning, men er mest effektivt på nordlige breddegrader.

Tilbage til toppen

GPRS

General Packet Radio Service. Et system til trådløs transmission af information ved høj hastighed. Det anvendes til internettet, mobiltelefoner, computere og andre data. GPRS er verdens mest udbredte system til datatransmission via mobiltelefon.

Tilbage til toppen

GPS

Global Positioning System (globalt positioneringssystem). Et system med 24 satellitter i rummet, der benyttes til at finde den nøjagtige position på et vilkårligt sted på jorden.

Gå til GPS, hvis du vil vide mere om GPS.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Ionosfæren

Et lag i atmosfæren, der ligger fra cirka 50 til 1.000 kilometer over jordens overflade. Ionosfæren indeholder elektrisk ladede partikler (ioner), som påvirker radiosignaler, der bevæger sig gennem ionosfæren. Dette kaldes ionosfærisk forsinkelse. En GPS-modtager beregner denne forsinkelse, så oplysningerne om din position stadig er nøjagtige.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Breddegrad

Afstanden nord eller syd for ækvator for et punkt på jordens overflade. Breddegrad måles i grader, minutter og sekunder.

Breddegradslinjer løber vandret rundt om en globus eller på et kort. Ækvator er ved nul grader, +90 grader er Nordpolen, og -90 grader er Sydpolen. 1 breddegrad svarer til 60 sømil, og 1 breddegradsminut svarer til 1 sømil. Da breddegradslinjerne løber parallelt med hinanden rundt om jorden, kaldes de også 'paralleller'.

Tilbage til toppen

Længdegrad

Afstanden øst eller vest for nulmeridianen for et punkt på jordens overflade. Længdegrad måles i grader, og nulmeridianen ligger ved nul graders længde – en tænkt cirkel, der går gennem Nordpolen, Sydpolen og Greenwich i England. Den maksimale værdi for længdegrad er 180 grader, og længdegrader angives som regel som positive for østlig længde og negative for vestlig længde (således at +67 grader = 67 grader øst og -43 grader = 43 grader vest).

Men hvorfor Greenwich? Det havde givet mere mening at lade den nulmeridianen løbe gennem så lidt land som muligt, og det kan man ikke ligefrem sige om linjen gennem Greenwich i det sydlige London. Faktisk blev man først enige om Greenwich-meridianen i 1884 ved en konference mellem 25 lande i Washington DC. Den franske delegation kunne se, at de ikke ville vinde en afstemning, så den undlod at stemme, og i årene efter fortsatte franske kort med at anvende Paris-meridianen.

Tilbage til toppen

2D-tilstand

Todimensionel tilstand. En GPS-positionsangivelse, der kun anvender vandrette koordinater og ikke højde. For at få en position i 2D-tilstand skal der bruges mindst 3 synlige satellitter.

Tilbage til toppen

3D-tilstand

Tredimensionel tilstand. En GPS-positionsangivelse, der anvender vandrette koordinater samt højde. For at få en position i 3D-tilstand skal der bruges mindst 4 synlige satellitter.

Tilbage til toppen

Overvågningsstationer

5 stationer rundt om i verden, som modtager og overvåger satellitsignaler til GPS-systemet.

Tilbage til toppen

Multipath

Forstyrrelse af GPS-modtagelse, der skyldes, at et signal når en GPS-antenne ad to eller flere veje. Ofte sker dette, fordi signalet kastes tilbage fra en nærliggende bygning.

Unøjagtigheder på grund af Multipath kaldes Multipath-fejl.

Tilbage til toppen

NAVSTAR

NAVigation Satellite Timing and Ranging. Navnet, som GPS-satellitter har fået.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

OMEGA

Det første globale navigationssystem. OMEGA var et jordbaseret system, der blev indført i 1971 med 8 stationer rundt om i verden. Ved indførelsen af GPS blev det forældet, og driften af det blev indstillet i 1997.

Tilbage til toppen

Position

Placeringen af et sted, defineret ved længde, bredde og højde.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Satellit

Et objekt, der bevæger sig i kredsløb omkring et større objekt som f.eks. en planet. Der findes naturlige satellitter som månen og kunstige satellitter som dem, der anvendes til GPS. En kunstig satellit består af tre grundelementer: et kommunikationssystem til at sende information tilbage til jorden, et kraftværk og et kontrolsystem til at udføre bestemte opgaver.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Selective Availability (selektiv tilgængelighed)

Selective Availability eller 'SA' var det amerikanske forsvarsministeriums politik, der bevidst forringede nøjagtigheden af GPS-satellitsignaler til civil brug. Denne politik ophørte 1. maj 2000, og SA er nu slået fra.

Tilbage til toppen

Space segment (rumsegment)

De dele af GPS-systemet, der befinder sig i rummet. Med andre ord de satellitter, der kredser rundt om jorden samt deres signaler.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Trilateration

En metode til beregning af din position ud fra andre kendte referencepunkter. Læs mere om, hvordan trilateration fungerer i praksis.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

User segment (brugersegment)

En generel betegnelse i GPS, der omfatter brugerudstyr, programmer og driftsprocedurer.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Vejpunkt

Et tjekpunkt på en kurs, målt i længde- og breddekoordinater.

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Tilbage til toppen

Du skal installere Flash Player, hvis du vil have glæde af TomTom.com

Flash skal være installeret på computeren.

Hent Adobe Flash Player