Nákupní košík

Košík je prázdný

Jak GPS funguje?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aktivní anténa

Anténa která zesiluje signál GPS před jeho odesláním do přijímače.

Back to Top

Bluetooth

Bezdrátové připojení používané pro běžné vybavení, jakým jsou např. počítače a telefony. Připojuje se pouze na krátkou vzdálenost, v podstatě nahrazuje elektrické vedení a zásuvku. Proto je zvláště vhodné pro vybavení používané ve venkovním prostředí, např. pro mobilní telefony a přenosná zařízení pro satelitní navigaci.

Back to Top

Bod na trase

Kontrolní bod v kurzu vyjádřený souřadnicemi zeměpisné délky a zeměpisné šířky.

Back to Top

Frekvence

Počet vln (nebo cyklů), které procházejí určitým bodem za vteřinu. Frekvence se měří v Hertzech (počet cyklů za vteřinu). Radiové signály mohou být vysílány kdekoli v rozmezí přibližně 3 kilohertzy a 300 000 megahertzů.

Pro různé aplikace se používají různé frekvence. Signály ponorek jsou vysílány ve velmi nízkých frekvencích (3-30 Hz), dlouhovlnné (AM) signály radiových stanic jsou vysílány ve frekvenci 300-3000 kHz. To je zhruba ve středu rozmezí, proto tedy „střední vlny“. Krátkovlnné (FM) signály radiových stanic se pohybují na mnohem vyšší frekvenci (30-300 MHz), takže kvalita signálu bývá lepší než u dlouhovlnných (AM) stanic. Signály GPS jsou vysílány na různých frekvencích.

Back to Top

GALILEO

GALILEO je evropský navigační systém, také známý jako GNSS (Globální Navigační Satelitní Systém). GALILEO má být dokončen a spuštěn kolem roku 2008 nebo 2009. Čtěte více o systému GALILEO.

Back to Top

GLONASS

Globální Oběžný Navigační Satelitní Systém. Ruský protějšek GPS. GLONASS také zajišťuje pokrytí po celé planetě, ale je výkonnější v severních zeměpisných šířkách (na severní polokouli).

Back to Top

GPS

Globální polohovací systém. Soustava 24 vesmírných družic, jejíž pomocí lze určit přesnou polohu jakéhokoli bodu na zemi. Čtěte více o tom, jak GPS funguje.

Back to Top

Kartografie

Dovednost a technika výroby map nebo schémat. Mnohé ze starodávných map byly uměleckými díly, stejně tak jako jsou uměleckými díly i moderní mapy používané vaším zařízením pro satelitní navigaci, které byly vytvořeny pomocí komplexní technologie.

Back to Top

Kontrolní segment

Název pro 5 monitorovacích stanic kolem celé planety, které kontrolují a monitorují konstelaci družic GPS.

Back to Top

Kurz

Námořní termín – znamená směr, který následujete mezi dvěma body nebo body na trase vaší cesty. Kurz je většinou měřen ve stupních, někdy také v radiánech nebo v miliradiánech.

Back to Top

Monitorovací stanice

5 stanic kolem světa, které přijímají a monitorují satelitní vysílání pro systém GPS. Čtěte více o monitorovacích stanicích.

Back to Top

NAVSTAR

NAVigation Satellite Timing and Ranging (určování času a vzdálenosti pomocí satelitů).

Back to Top

OMEGA

První globální navigační systém. Systém OMEGA operující ze země byl představen v roce 1971 a měl 8 stanic po celém světě. Ale s nástupem GPS se stal zastaralým a jeho provoz byl ukončen v roce 1997.

Back to Top

Poloha

Umístění bodu na zemi určené zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a nadmořskou výškou.

Back to Top

Satelit / družice

Objekt, který se pohybuje okolo nebo obíhá jiný větší objekt, např. planetu. Existují družice přírodní, např. měsíc, a družice umělé, např. ty, které se používají pro GPS. Umělá družice sestává ze tří základních součástí; komunikační systém, který vysílá informace na Zemi, zdroj energie a řídící systém, který zajišťuje specifické úkoly družice.

Back to Top

Režim 2D

Dvojrozměrný režim. Zaměření polohy GPS pouze pomocí horizontálních souřadnic, ne nadmořské výšky. K zaměření polohy v 2D režimu potřebujete nejméně 3 viditelné družice.

Back to Top

Režim 3D

Trojrozměrný režim. Zaměření polohy GPS pomocí horizontálních souřadnic a nadmořské výšky. K zaměření polohy v 3D režimu potřebujete nejméně 4 viditelné družice.

Back to Top

Rovník

Pomyslná linie kolem středu země na nultém stupni zeměpisné šířky.

Rovník je dlouhý 40 075,16 kilometrů (24 901,55 mil) a prochází 13 zeměmi. Kupodivu Rovníková Guinea není jednou z nich. Do dnešního dne pokračuje pradávná tradice, kdy námořníci, kteří poprvé překročí rovník, podstupují přijímací obřad.

Back to Top

Selektivní dostupnost

Selektivní dostupnost neboli „SA“ byla taktikou Ministerstva obrany Spojených států a měla omezit přesnost údajů družic GPS pro civilní uživatele. Od tohoto způsobu bylo upuštěno 1. května 2000 a SA byla vypnuta. Čtěte více o selektivní dostupnosti.

Back to Top

Souhvězdí

Tradičně se za souhvězdí považuje jedna z 88 skupin hvězd, které lze vidět v noci na obloze. Naši předkové je pojmenovali po mytologických postavách (např. Beran (zlaté rouno)), zvířatech (např.Velká medvědice) nebo předmětech denní potřeby (např. Pluh). Od pradávna se lidé při navigaci řídili polohou hvězd. V kontextu GPS odkazuje „konstelace“ na určitý soubor družic, které jsou potřeba k vypočítání vaší polohy, nebo soubor družic nalézajících se ve výhledu GPS přijímače v kterýkoli moment.

Back to Top

Souřadnice

Sada čísel nebo údajů, které určují vaši polohu kdekoli na povrchu nebo nad povrchem Země. Souřadnice jsou obvykle udávány zeměpisnou šířkou a zeměpisnou délkou. Takže když víme, že souřadnice města New York jsou 40° 47’ zeměpisné šířky a 73° 58’ zeměpisné délky, můžeme přesně určit polohu města New York na mapě nebo na glóbusu.

Back to Top

Stupeň

Jednotka míry. 360 stupňů se rovná celému kruhu. Mapy a glóby rozdělují zemi na stupně zeměpisné délky a zeměpisné šířky takže polohu můžeme zjistit již z několika málo údajů – souřadnic.

Back to Top

Topografie

Způsob, jakým je výška nebo nadmořská výška země zobrazena na 2D mapě. To je prováděno pomocí vrstevnic.

Back to Top

Trilaterace

Metoda vypočítávání polohy pomocí známých referenčních bodů. Čtěte více o fungování trilaterace v praxi.

Back to Top

Uživatelský segment

Obecný termín pro uživatelské zařízení GPS, aplikace a operační postupy.

Back to Top

Vesmírné segmenty

Ty části systému GPS, které se nacházejí ve vesmíru. Jinými slovy, satelity obíhající kolem země a jejich signály.

Back to Top

Zeměpisná délka

Vzdálenost základního poledníku východně nebo západně od určitého bodu na povrchu země. Zeměpisná délka se měří ve stupních s tím, že základní poledník je na stupni nula zeměpisné délky – je to pomyslná kružnice vedoucí severním pólem, jižním pólem a městem Greenwich v Anglii. Maximální hodnota zeměpisné délky je 180 stupňů a zeměpisná délka je udávána v pozitivních hodnotách ve východních zeměpisných délkách a v negativních hodnotách v západních zeměpisných délkách (takže +67 stupňů = 67 stupňů východní délky a -43 stupňů = 43 západní délky).

Proč Greenwich? Bylo by přece mnohem logičtější, kdyby základní poledník vedl po souši co nejméně. A to není případ poledníku vedoucího skrz Greenwich v jižním Londýně. Pravda je, že poledník vedoucí skrz Greenwich byl odsouhlasen teprve v roce 1884 na konferenci 25 zemí ve Washingtonu DC. S vědomím, že není možné vyhrát, se francouzská delegace zdržela hlasování. Zároveň se ale v následujících letech na francouzských mapách nadále používal pařížský poledník.

Back to Top

Zeměpisná šířka

Vzdálenost bodů na povrchu země severně nebo jižně od rovníku. Zeměpisná šířka se měří ve stupních, minutách a vteřinách.

Rovnoběžky zeměpisné šířky jdou vodorovně kolem glóbu nebo napříč mapou. Rovník je na stupni nula, +90 stupňů je severním pólu a -90 stupňů na jižním pólu. 1 stupeň zeměpisné šířky se rovná 60 námořním mílím a 1 minuta zeměpisné šířky se rovná 1 námořní míli. Protože rovnoběžky zeměpisné šířky jsou v paralelních kružnicích po obvodu země, říká se jim také „paralely“.

Back to Top

Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player