Πώς λειτουργεί το GPS;

TomTom Education

Πλοήγηση

Στα Λατινικά, ‘navi-gare’ σημαίνει πλοηγώ ή οδηγώ ιστιοφόρο πλοίο (από τη λέξη ‘navis’ που σημαίνει "πλοίο" και τη λέξη ‘agere’ που σημαίνει "οδηγώ"). Γνωρίζουμε ότι γύρω στο 3.500 π.Χ. άρχισε η μεταφορά αγαθών προς εμπορία με πλοία, ήταν λοιπόν η απαρχή της πλοήγησης.

  1. The early days of navigation
    Before the days of GPS receivers that fit in your pocket, finding your way about wasn’t quite so convenient
  2. Longitude + Latitude = Smart navigation
    As with most things in life, economics has been the mother of invention when it comes to most advances in navigation.
  3. Navigation – The Modern Era
    The introduction of navigation systems that used radio signals meant a massive breakthrough and paved the way for today’s GPS technology.

Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player