Miten voimme auttaa sinua?

     Etsi tuotteita, palveluita ja tukea

     close

     KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÖLUVAT

     Tutustu TomTomin tuotteisiin liittyviin kolmannen osapuolen käyttölupiin.

     Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöluvat

     Lue, kuinka TomTom käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmia tuotteissaan ja palveluissaan.

     Tiedostat, että TomTom saattaa tarjota tuotteita tai ohjelmia, joihin sovelletaan kokonaan tai osittain avoimen lähdekoodin käyttölupia.

     Tällaisiin tuotteisiin ja ohjelmiin liittyvät oikeudet perustuvat kokonaan tai osittain kyseisten avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttölupiin, joista on kerrottu tarkemmin osoitteissa www.tomtom.com/opensource ja http://www.tomtom.com/page/openLR.

     Sekä sinä että TomTom olette vastuussa näiden avoimen lähdekoodin käyttölupien ehtojen noudattamisesta.

     Sekä sinun että TomTomin tulee pidättäytyä kaikista sellaisista toimista, jotka saavat aikaan sen, että toinen osapuoli ei noudata avoimen lähdekoodin käyttölupien mukaisia sitoumuksiaan.

     Mikään loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksessa ei estä TomTomia suorittamasta toimia, jotka se katsoo tarpeellisiksi sovellettavien avoimen lähdekoodin käyttölupien mukaisten sitoumustensa noudattamiseksi.

     TomTom toimittaa sinulle pyynnöstä koneella luettavan avoimen lähdekoodin CD-levyllä. Lisätietoja voit pyytää TomTomin asiakastuesta.