Asenna Flash Player, jotta voit käyttää TomTom.com-sivustoa

Selaimessasi on oltava asennettuna Flash.

Hae Adobe Flash Player

Verkkomyynnin yleiset säännöt

Oikeudellisia tietoja

Verkkomyynnin yleiset säännöt ja ehdot
 TomTom International B.V.
De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Alankomaat
(TomTom”)

 

1) Kattavuus
Nämä Säännöt ja Ehdot koskevat kaikkia tilauksia, jotka olet tehnyt tai tulet tekemään kaikista tuotteista, palveluista tai tilauksista, joita tarjotaan sinulle TomTom-verkkosivuilla, TomTom HOME:n kautta, TomTom-laitteessa tai muussa TomTom-sovelluksessa (näissä Säännöissä ja Ehdoissa niitä kutsutaan “Tuotteiksi”), mukaan lukien mutta rajoittumatta (i) laitteistoihin, oheis- ja lisälaitteisiin, kuten esiasennettuja ohjelmistoja sisältävät laitteet, esineet tai lisätarvikkeet (“Laitteisto”), ja (ii) ja TomTomin ajoittain tarjoamat palvelut (“Palvelut”), joihin voidaan lukea (erikseen tai yhdistettyinä) Internet-pohjaiset tai sijaintiin perustuvat palvelut, tietopalvelut, tosiaikaiset informaatiopalvelut, kuten liikennetiedot ja sääennusteet, tai muun tiedon, informaation (kolmannen osapuolen)toiminnallisuuden tai sisällön toimittaminen, joko tarjottuna sinulle tilauksen perusteella (Tilaus”) tai etukäteen maksettuna ja yhdessä tai useassa osassa toimitettuna.

2) Tilaukset
a) Jokainen tehty tilaus on TomTomin hyväksynnän alainen. Sopimus katsotaan tehdyksi vasta TomTomin hyväksyttyä sen tilausvahvistuksen avulla.

b) TomTom varaa itselleen oikeuden hylätä tilauksia kokonaan tai osittain tai soveltaa maksimitilausmäärää.

c) Kaikki laitteistotilaukset riippuvat varastosaatavuudesta.

3) Hinta ja maksu
a) Verkkosivujen ilmoittamat myyntihinnat sisältävät ALV:n. Rahti- ja käsittelykulut (mikäli niitä on) lasketaan verkkosivujen ilmoittamien hintojen lisäksi. Sinä olet vastuussa muista tilaukseen mahdollisesti liittyvistä paikallisista myyntiveroista, muista veroista ja valtion määräämistä maksuista. Hinnat ovat voimassa sitoumuksetta mutta mahdollisilla hintamuutoksilla ei ole vaikutusta laitteistotilauksiin ja (esiasennettujen) ohjelmistojen tilauksiin eikä palvelujentilauksiin, jotka on tehty ennen muutospäiväystä (lausekkeen 7 c rajoituksin).

b) Kaikki ostokset tulee maksaa TomTomin tarjoaman maksupalvelun kautta (“Maksupalvelu”). Tilauksien tekemiseksi ja Maksupalvelun käyttämiseksi sinun tulee antaa tiedot haluamastasi maksutavasta, laskutus- ja toimitusosoite (mikäli käytössä) ja/tai muut tilauksen tekemiseen tarvittavat yksityiskohdat.

c) Mikäli perintä Maksupalvelun kautta jostain syystä epäonnistuu, TomTom lähettää sinulle postitse laskun maksettavasta summasta, joka tulee maksaa sekillä, maksumääräyksellä tai luottokortilla korkeintaan 15 vuorokauden kuluttua laskun päiväyksestä.

4) Toimitus ja katoamisriski
a) TomTom pyrkii toimittamaan tai aktivoimaan Tuotteen 30 päivän sisällä tilauksen hyväksymisestä. Mikäli  useita Tuotteita on tilattu, TomTom varaa oikeuden toimittaa ja aktivoida jokaisen Tuotteen erikseen.

b) Tuotteet toimitetaan joko toimitusosoitteeseesi, suoraan haltuusi tai sähköisesti. Riski Tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy sinulle heti, kun Tuotteet on toimitettu sinulle.

c) Mikäli kieltäydyt tai laiminlyöt Tuotteiden vastaanottamisen, TomTom varaa itselleen oikeuden laskuttaa sinua kohtuullisen summan Tuotteiden säilytyksestä, kunnes toimitus voidaan suorittaa.

d) Mikäli toimitus sinulle epäonnistuu TomTomista riippumattomista syistä, TomTom varaa itselleen oikeuden perua sopimuksen ja palauttaa maksettu summa.

e) Mikäli TomTom toimittaa Tuotteen sinulle tai vahingossa aktivoi Tuotteen laitteeseesi erehdyksessä, sinun tulee välittömästi ilmoittaa TomTomille sen tekemästä virheestä sähköpostilla osoitteeseen http://www.tomtom.com/support ja sinun tulee TomTomin pyytäessä välittömästi järjestää Tuotteen palautus (TomTomin korvatessa sen kulut), poistaa asennus tai tuhota tuote.

f) Tilaamattoman Tuotteen vastaanottaminen ei vapauta sinua alkuperäisesti tilaamasi Tuotteen vastaanotosta ja maksusta, ellei toisin sovita TomTomin kanssa.

5) Peruutusmenettely - Laitteisto
a) TomTom myöntää sinulle oikeuden perua Laitteiston ostosopimus mistä tahansa syystä edellyttäen, että laitteistoa ei ole vielä kertaakaan käytetty 14 arkipäivän kuluessa toimituksesta toimitusosoitteeseesi, ja palauttaa sinulle tosiasiassa maksetun ostohinnan. Jos haluat perua Laitteiston ostosopimuksen, sinun tulee ottaa yhteyttä TomTomiin 14 arkipäivän kuluessa toimituksesta sähköpostiosoitteella http://www.tomtom.com/support saadaksesi materiaalin palautuslupanumeron (Return Materials Authorisation number) ja palauttaa Laitteisto sen alkuperäisessä pakkauksessa ilman mitään korkoa, panttia tai muita vaatimuksia TomTomin antamaan osoitteeseen. TomTom saattaa veloittaa sinua asiaan liittyvistä rahti- tai postikuluista.

b) Hyväksyt, että TomTom alkaa toimittaa Palveluita välittömästi hyväksyttyään tilauksesi. Et voi peruuttaa kyseisiä Palveluita tämän toimittamisen alettua; toimittamiseen kuuluu suorittamasi Palveluiden lataaminen, asentaminen tai aktivoiminen, mutta se ei rajoitu näihin.

6) Lisenssi, Tekijänoikeudet & Luottamuksellisuus
a) Sinulle myönnetään lisenssi Ohjelmiston  ja/tai Palvelujen kautta saadun datan, informaation, toiminnallisuuden tai muun sisällön (”Sisältö”) käyttöön. Ne ovat tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöösi tässä ehdossa 6 (“Lisenssi”) määritetyllä tavalla. Sinulla on lupa asentaa ja käyttää Ohjelmistoa Sisältöä ainoastaan yhdellä tietokoneella tai Laitteistolla kerrallaan ja yhdistettynä ainoastaan yhteen navigaatiojärjestelmään. Et saa antaa Ohjelmistoa tai Sisältöä edelleen muille, suoraan tai epäsuoraan, heidän tai kenen tahansa muun käyttöön. Tämä Lisenssi ei ole eksklusiivinen eikä sitä saa siirtää, mikä merkitsee, että TomTom voi vapaasti lisensoida Ohjelmiston ja Sisällön muille asiakkaille ja että sinä et voi siirtää oikeuttasi käyttää Ohjelmistoa ja Sisältöä jollekin muulle. Tämä Lisenssi ei sisällä mitään oikeutta saada tulevia päivityksiä, versioita tai lisäosia Ohjelmistoon tai Sisältöön, ellei TomTom ole erityisesti osoittanut, että sellaisten päivitysten, versioiden tai lisäosien saaminen on kiinteä osa Tuotetta. Mikäli uusia päivityksiä, versioita tai lisäosia saadaan, tällaisten päivitysten, versioiden tai lisäosien käyttöä säätelevät nämä Säännöt ja Ehdot tai muut sellaiset säännöt ja ehdot, jotka sinua pyydetään hyväksymään, ennen kuin TomTom antaa sinulle asiaankuuluvan päivityksen, version tai lisäosan.

b) TomTom varaa itselleen oikeuden lopettaa sinulle ennakkoon ilmoittaen tai ilmoittamatta Ohjelmiston tai Sisällön käytön kautta tarjotut tai käyttöösi asetetut päivitys-, versio- ja lisäosapalvelut, ellei sellaisten päivitysten, versioiden tai lisäosien tarjoaminen muodosta kiinteää osaa Tuotteesta, kuten TomTom on ilmoittanut myyntihetkellä.

c) Rajoittamatta mitään muita oikeuksia TomTom voi välittömästi ja laiminlyönnistä ilmoitusta antamatta lopettaa Lisenssin, mikäli sinä jätät noudattamatta mitään oleellista näiden Sääntöjen ja Ehtojen kohtaa, jonka katsotaan sisältävän artiklat 6 ja 8. Tällaisessa tapauksessa sinun tulee tuhota kaikki Ohjelmiston kopiot ja kaikki sen osat sekä kaikki Sisältö.

d) Tekijänoikeudet ja muut immateriaali-, teolliset, ja/tai muut omistusoikeudet Ohjelmistoon, Sisältöön ja niistä tehtyihin kopioihin omistaa TomTom ja/tai sen hankkijat. TomTom antaa sinulle oikeuden käyttää Ohjelmistoa ja Sisältöä ainoastaan näiden Sääntöjen ja Ehtojen mukaisella tavalla. TomTom varaa itselleen kaikki oikeudet, joita ei ole erityisesti myönnetty näissä Säännöissä ja Ehdoissa. Voit joko (a) tehdä yhden kopion Ohjelmistosta ainoastaan varmistus- tai arkistointitarkoituksessa tai (b) siirtää Ohjelmiston yhteen tallennevälineeseen sillä ehdolla, että alkuperäistä säilytetään ainoastaan varmistus- tai arkistointitarkoituksessa. Tuotteen käyttöohjeita tai kirjallisia materiaaleja ei saa kopioida, paitsi sinun omaan käyttöösi. Et saa kopioida, ladata koneelle tai koneelta tai millään muulla tavalla toisintaa Sisältöä paitsi yhden ainoan kopion luomiseen ainoastaan varmistus- tai arkistointitarkoituksessa. Ohjelmiston tai Sisällön omistus ei siirry sinulle.

e) Sinä hyväksyt ja tunnustat, että Tuotteet on kehittänyt TomTom panostamalla huomattavasti aikaa ja rahaa ja että ne ovat luottamuksellisia ja TomTomin ja/tai kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia. Sinä pyrit pitämään Tuotteet ehdottoman luottamuksellisina etkä paljasta tai luovuta Tuotetta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

7) Jatkuvat tilaukset
a) Jatkuvia tilauksia tehdään määräämättömälle ajalle, jollette TomTom ja sinä ole sopineet kiinteästä jaksosta.

b) Jos jatkotilauksesi on määräämättömälle ajalle, joko sinä tai TomTom voi lopettaa tilauksesi noudattamalla 30 päivän irtisanomisajan (irtisanomisesi on sinun lähetettävä sähköpostiviesti http://www.tomtom.com/support-Internetosoitteen kautta). Irtisanomisaika alkaa ensimmäisenä keräilypäivänä TomTomin vastaanotettua irtisanomisesi. Jos tilauksesi on tehty määrätyn ajan pituiseksi, se päättyy automaattisesti tämän määräajan päättyessä.

c) TomTom pidättää itselleen oikeuden muuttaa tilaustasi koskevia hintoja tai sääntöjä ja ehtoja, edellyttäen että sinulle annetaan riittävä aika ennen muutoksia (joko sähköpostilla, TomTomin verkkosivuston kautta, tai muutoin). Jos tämä muutos aiheuttaa hintojen nousun tai muutoin on vaikutuksiltaan sinulle epäedullinen (mutta ei siinä tapauksessa että korkeammat hinnat johtuvat viranomaisten perimistä korkeimmista maksuista tai veroista) voit päättää tilauksesi ennenaikaisesti ja sinä päivänä jolloin tämä muutos astuu voimaan, lähettämällä sähköpostiviestinhttp://www.tomtom.com/support-sivuston kautta.

d) TomTom voi päättää tilauksesi tai erillisen yhdistettyjen Palvelujen palvelun antamalla vähintään 30 päivän ennakkoilmoituksen, jos TomTom päättää tällaisen tilauksen tarjonnan tai tällaisen erillisen palvelun lopettamisesta.

e) TomTom voi irtisanoa tilauksesi tai rajoittaa sitä välittömin seurauksin ilman että ilmoitusta laiminlyönnistä vaaditaan, mikäli (i) et noudata tärkeää näiden ehtojen ja määräysten ehtoa, joihin ymmärretään kuuluvan lausekkeet 6 ja 9, (ii) maksun periminen tilausmaksupalvelun välityksellä epäonnistuu toisen yrittämän jälkeen, tai (iii) Palvelun käyttö rikkoo TomTomin reilun käytön sääntöjä.

f) Tilauksesi päättyessä edellä 6. lausekkeessa esitetty Lisenssisi päättyy samanaikaisesti.

8) Kolmansien osapuolten aineisto
TomTom-Tuotteet voivat hyödyntää kolmansien osapuolten ohjelmistokoodia, dataa, informaation toiminnallisuutta, muuta sisältöä ja algoritmeja (“Kolmansien Osapuolten Aineisto”). Tuotteiden sisältämän Kolmansien Osapuolten Aineiston käyttöä saattavat rajoittaa muut säännöt ja ehdot. Näiden Kolmansien Osapuolten Aineiston viralliset tekijänoikeushuomautukset ja erityiset lisenssiehdot löytyvät verkkosivuiltamme http://www.tomtom.com/legal- tai niiden kautta.  Sinä hyväksyt täten, että minkä tahansa tilauksen tekeminen tarkoittaa, että olet lukenut ja ymmärtänyt tilattujen Tuotteiden sisältämän Kolmansien Osapuolten aineiston säännöt ja ehdot.

9) Muut Rajoitukset
Tuotteiden vuokraus, lainaaminen, julkinen esittely, esitys, lähetys tai minkäänlainen muu jakelu on kielletty. Muutoin kuin sovellettavassa lainsäädännössä sallitaan, et saa itse tai salli muiden muuttavan Tuotteita tai mitään niiden osaa, analysoivan niitä purkamalla, takaisinkääntävän tai kääntävän symboliselle konekielelle niiden koodia, tai murtavan, ohittavan salausta tai muutoin sallivan kolmansien osapuolten tehdä niin.

10) Rajoitettu takuu
a) TomTom ei takaa eikä voi taata, että Tuotteet toimivat täysin virheettömällä tavalla tai että mikään annettu informaatio on aina tarkkaa. Käytettäessä  navigaatiojärjestelmää voi tapahtua laskuvirheitä esimerkiksi paikallisten ympäristöolosuhteiden ja/tai epätäydellisen tai epätarkan datan vuoksi.

b) TomTom tarjoaa rajoitetun takuun, jonka mukaan Ohjelmistossa ja/tai Laitteistossa ei ole työstä tai materiaaleista johtuvia virheitä normaalissa käytössä (“Viat”) yhden (1) vuoden ajan siitä päivästä, kun  Laitteisto on ostettu tai ostopäivästä siihen hetkeen asti, kun rikot mitään näistä Säännöistä ja Ehdoista, kumpi sitten onkin lyhyempi aikajakso (“Takuuaika”). Takuuajan aikana  Laitteisto korjataan tai vaihdetaan TomTomin toimesta (“Rajoitettu Takuu”) perimättä kuluja osista tai työstä. Mikäli  Laitteisto korjataan Takuuajan päätyttyä, korjauksen Takuuaika päättyy kuuden (6) kuukauden kuluttua korjauspäivästä. Tämä takuu ei koske Palveluja.

c) Tämä Rajoitettu Takuu ei koske normaalin kulumisen aiheuttamia vaurioita tai mikäli Laitteiston on avannut tai korjannut TomTomin valtuuttamaton henkilö, eikä takuu korvaa väärän käsittelyn, kosteuden, nesteiden, kuumuudelle altistamisen, onnettomuuksien, pahoinpitelyn, Laitteiden mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättämisen, laiminlyönnin tai väärän käyttötarkoituksen aiheuttamia vaurioita. Rajoitettu Takuu ei korvaa Laitteiston pinnalle sattuneita fyysisiä vaurioita.

d) TomTom ei myönnä mitään takuita Tuotteisiin liittyen tässä artiklassa 10 määritellyn Rajoitetun Takuun lisäksi. Erityisesti, ja sovellettavan lain sallimassa maksimilaajuudessa, TomTom ja sen toimittajat toimittavat Tuotteet “SELLAISINAAN KUIN NE OVAT; JA KAIKKINE VIKOINEEN” ja torjuu täten kaikki muut takuut ja ehdot, olivatpa ne sitten ilmaistuja, hiljaisia tai asetuksien mukaisia, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikki (mahdolliset) hiljaiset takuut, velvollisuudet tai ehdot tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, luotettavuudesta, saatavuudesta, tarkkuudesta, tuloksien täydellisyydestä, tuloksista, pätevyydestä, virusvapaudesta, kohtuullisesta huolellisuudesta ja taidosta suhteessa Tuotteisiin, samoin kuin Tuotteiden kautta tai muutoin Tuotteiden käytöstä syntyvän tuen tarjoamisesta tai kykenemättömyyden tarjota sitä tai muiden palveluiden, informaation, ohjelmistojen ja liittyvän sisällön tarjoamisesta. Takuuseen ei myöskään liity takuuta tai ehtoa häiriöttömästä käytöstä, häiriöttömästä omistuksesta tai Tuotteisiin liittyvästä loukkaamattomuudesta. Tämä poissulkeminen ei koske (i) mitään omistukseen viittaavaa ehtoa ja (ii) mitään kuvauksen noudattamiseen viittaavaa takuuta.

e) Vaatiaksesi Rajoitetun Takuun mukaista korvausta Viasta, sinun tulee ottaa yhteyttä TomTomiin sähköpostilla Takuuajan aikana osoitteessa http://www.tomtom.com/support kuvataksesi Vian ja saadaksesi materiaalin palautuslupanumeron (Return Materials Authorisation number) mikäli tarpeellista. Tehtyäsi ilmoituksen Viasta Ohjelmisto tai Laitteisto tulee palauttaa TomTomin antamaan osoitteeseen Vian kuvauksen kanssa niin pian kuin mahdollista. Sinun tulee noudattaa kaikkia muita Tomtomin mahdollisesti määräämiä palautustoimia.

f) Tämä Rajoitettu Takuu on ainoa sinulle myönnetty nimenomainen takuu ja se myönnetään muiden mainoksien, dokumentaation, pakkauksen tai muun viestin luomien nimenomaisten takuiden tai vastaavien velvoitteiden sijaan (jos sellaisia on).

g) Tämän ehto 10:n säännöt eivät vaikuta mihinkään kuluttajatuotteiden myyntiä koskevien kansallisten lakien alaisiin laillisiin oikeuksiisi.

h) Tämä Rajoitettu Takuu ei ole siirrettävissä.

11) Vastuurajoitus
a) Sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa TomTom, sen hankkijat tai alihankkijat eivät ole korvausvelvollisia sinulle tai kolmansille osapuolille mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai muista syistä (mukaan lukien kussakin mutta rajoittumatta vahingonkorvauksiin kyvyttömyydestä käyttää Tuotteita, datan menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai vastaavista), joita syntyisi Tuotteiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, siinäkin tapauksessa että TomTomille olisi kerrottu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

b) Riippumatta mistään vahingonkorvauksista, joita sinulle tai kolmannelle osapuolelle saattaa aiheutua mistä tahansa syystä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tässä mainitut korvaukset ja kaikki suorat tai yleiset korvaukset sopimuksessa tai muualla), TomTomin ja sen hankkijoiden koko korvausvelvollisuus Tuotteiden käytöstä tai niihin liittyen on rajoitettu siihen summaan, jonka todellisuudessa maksoit kyseisistä Tuotteista.

c) TomTom ei ole korvausvelvollinen (i) mistään sen työntekijöiden ja/tai edustajien petoksesta; tai (ii) mistään sen työntekijöiden ja/tai edustajien vilpillisestä vääristelystä.

d) Riippumatta mistään yllä mainitusta tai muista näiden Sääntöjen ja Ehtojen sisältämistä seikoista, mikään näissä Säännöissä ja Ehdoissa ei rajoita kummankaan osapuolen vastuuta kuolemantapauksissa tai henkilökohtaisissa vahingoissa, jotka johtuvat omasta laiminlyönnistä.

e) Yllä mainittu vastuurajoitus ei vaikuta mihinkään sovellettavien kansallisten lakien mukaisiin laillisiin oikeuksiin.

12) Ylivoimainen este
Ylivoimainen este tarkoittaa olosuhteita, jotka estävät TomTomia täyttämästä näiden Sääntöjen ja Ehtojen mukaisia velvollisuuksia, ja jotka eivät ole kohtuullisesti katsoen TomTomin hallinnassa mukaan lukien myöhästyneet ja/tai viivästyneet toimitukset sekä TomTomin puutteelliset toimitukset, jotka aiheutuvat TomTomin hallitsemattomista olosuhteista. Ylivoimaisen esteen aiheuttamassa tilanteessa kaikki TomTomin velvoitteet keskeytetään. Mikäli jakso, jossa TomTom ei pysty toteuttamaan velvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi jatkuu yli yhdeksänkymmentä (90) kalenterivuorokautta, molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa ostosopimus kirjallisesti ilman velvoitetta maksaa mitään korvauksia, jotka syntyvät purkamisesta tai sen yhteydessä.

13) Tietosuoja
TomTom ei paljasta henkilötietoihisi, tiliisi tai tapahtumiisi liittyviä tietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin sen Tietosuojaohjeiden mukaisesti, joista kerrotaan verkkosivuilla http://www.tomtom.com/legal. Myönnät täten, että olet lukenut ja ymmärtänyt Tietosuojaohjeen.

14) Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille
TomTom ei ole vastuussa kolmansien osapuolten verkkosivujen tai palvelujen sisällöstä, kolmansien osapuolten verkkosivujen tai palvelujen linkeistä tai kolmansien osapuolten verkkosivujen tai palvelujen muutoksista tai päivityksistä. Missä TomTom tarjoaa linkkejä ja/tai pääsyn kolmansien osapuolten verkkosivuille ja/tai palveluihin, tämä tapahtuu ainoastaan sinun mukavuudeksesi ja minkään linkin tai pääsyn sisällyttäminen ei merkitse TomTomin hyväksyvän kolmannen osapuolen verkkosivua tai palvelua.

15) Kolmansien osapuolten oikeudet
Sovellettavan lainsäädännön mukaan kolmansilla osapuolilla ei ole oikeuksia suhteessa kolmansien osapuolten oikeuksiin luottaa tai valvoa mitä tahansa näiden Sääntöjen ja Ehtojen kohtaa mutta tämä ei vaikuta mihinkään kolmannen osapuolen oikeuteen tai korjausvaatimukseen, joka on olemassa tai on saatavana tällaisen sovellettavan lainsäädännön lisäksi.

16) Voimassapysyminen
Mitkä tahansa näiden Sääntöjen ja Ehtojen kohdat, jotka luonteestaan johtuen jatkuvat Tuotteiden myynnin tai lisenssin lopettamisen tai päättymisen yli, säilyvät voimassa.

17) Katkeaminen
Mikäli jonkun näiden Sääntöjen ja Ehtojen kohdan katsotaan olevan mitätön, epäkelpo, täytäntöönpanokelvoton tai laiton, muut ehdot jatkuvat täydessä voimassa ja vaikutuksessa. Sinun ja TomTomin katsotaan sopineen uusista säännöistä ja ehdoista tällaisten pätemättömien ehtojen korvaamiseksi. Näitä uusia sääntöjä ja ehtoja tullaan tulkitsemaan sisältönsä ja tehonsa suhteen noudattaen niin tarkasti kuin mahdollista tekstiä kuten se on kirjoitettu mutta tavalla, jolla niistä todella voidaan johtaa oikeudet.

18) Määräävä laki
Nämä Säännöt ja Ehdot ja kaikki näihin Sääntöihin ja Ehtoihin tai Tuotteiden ostoon ja käyttöön liittyvät kiistat ovat Suomen lain alaisia. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta (The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) ei täten sovelleta näihin Sääntöihin ja Ehtoihin. Kaikki näistä Säännöistä ja Ehdoista syntyvät kiistat tullaan ratkaisemaan laillisen asuinpaikkasi alueen oikeusistuimissa, joilla on määräysvalta yksinoikeudella kaikissa tällaisissa riita-asioissa.

19) Käännökset
Näiden Sääntöjen ja Ehtojen suomenkielinen versio on ostostasi koskeva vallitseva versio.

20) Kysymykset
Mikäli sinulla on kysyttävää, ehdotuksia tai valituksia tilauksestasi, ostoksestasi, tai näistä Säännöistä ja Ehdoista, tai jos haluat ottaa yhteyttä TomTomiin mistä tahansa syystä, ole hyvä ja lähetä sähköpostiviesti vierailemalla TomTomin verkkosivuilla http://www.tomtom.com/support.

Versio Toukokuuta 2009