Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player

Limited Warranty

Legal information

Applicable to products purchased before 29 April 2015.

TomTom’s Limited Warranty applies to TomTom hardware products and accompanying items.

The Limited Warranty is available for download here as PDF files. Please click on your preferred language and country to download your warranty: