Du skal installere Flash Player, hvis du vil have glæde af TomTom.com

Flash skal være installeret på computeren.

Hent Adobe Flash Player

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg

Juridiske oplysninger

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg

for

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland

(“TomTom”)

 

 

1) Omfang

Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt eller som vil blive sendt af Dem for enhver vare, tjeneste eller abonnement, som tilbydes til dig på eller via TomTom webstedet, TomTom HOME, en TOMTOM-enhed eller anden TOMTOM-applikation (i disse Vilkår og Betingelser kaldtProdukter), herunder (i) hardwareenheder, medfølgende artikler og tilbehør inklusive enheder, artikler eller tilbehør, som indeholder forudinstallerede programmer (Udstyr) og (ii)tjenester ydet af TomTom fra tid til anden (Tjenester), som kan omfatte (separate eller sammenpakkede) internetbaserede tjenester eller lokationsbaserede tjenester, realtids informationstjenester, såsom trafikinformation og vejrudsigter eller levering af øvrige data, oplysninger, (tredjemands) fuktionalitet eller indhold, hvad enten det tilbydes dig på abonnementsbasis (Abonnement) eller på forudbetalt basis og leveret i én eller flere dele.

 

2) Ordrer

a) Enhver afgivet ordre forudsætter accept fra TomTom. Først efter accept fra TomTom gennem en ordrebekræftelse er aftalen gennemført.

b) TomTom forbeholder sig ret til at afvise enhver ordre i sin helhed eller en del heraf eller at pålægge den et maksimalt ordreantal.

c) Alle ordrer på Udstyr er underlagt lagertilgængelighed.

 

3) Pris og betaling

a)Priser, som er angivet på webstedet, er inklusive moms. Forsendelses- og håndteringsgebyrer (hvis relevant) er gældende i tillæg til den pris, som er angivet på webstedet. De er ansvarlig for enhver lokal salgsafgift, andre skatter og offentlige afgifter, som måtte være relevante, i forbindelse med ordren. Priser kan ændres til enhver tid, men vil ikke have virkning på ordrer på Udstyr, (forinstallerede) programmer (Programmer”) eller Tjenester, som er foretaget før datoen for prisændringen (i henhold til § 7c).

b) Der skal betales for alle ordrer gennem den betalingstjeneste, som stilles til rådighed af TomTom (Betalingstjeneste). For at kunne afgive ordrer og bruge Betalingstjenesten, skal De angive oplysninger om Deres foretrukne betalingsmetode, fakturerings- og forsendelsesadresse (hvis relevant) og/eller alle andre oplysninger, som måtte være nødvendige for at gennemføre ordren.

c) Hvis opkrævning gennem Betalingstjenesten af nogen grund skulle mislykkes, vil TomTom fakturere Dem via post for det skyldige beløb, som skal betales via check, giroindbetaling eller kreditkort inden for 15 dage fra faktureringsdatoen.

 

4) Levering og risiko for tab

a) TomTom vil bestræbe sig på at levere eller aktivere Produktet inden for 30 dage efter ordreaccept. Hvis der bestilles flere Produkter, forbeholder TomTom sig ret til at levere  eller aktivere hvert enkelt Produkt separat.

b) Produkter vil blive leveret enten til Deres leveringsadresse eller i Deres varetægt, eller de vil blive leveret elektronisk. Risikoen for tab af eller skade på Produkterne overgår til Dem i det øjeblik, Produkterne er blevet leveret til Dem.

c) Hvis De nægter eller undlader at modtage leveringen af Produkterne, forbeholder TomTom sig ret til at opkræve rimelige omkostninger fra Dem for opbevaring af Produkterne, indtil levering kan finde sted.

d) Hvis levering til Dem skulle mislykkes på grund af forhold uden for TomToms kontrol, forbeholder TomTom sig ret til at annullere aftalen og refundere eventuelt indbetalte beløb.

e) Hvis TomTom leverer et Produkt til Dem eller aktiverer et Produkt på Deres enhed på grund af en fejl, skal De omgående oplyse TomTom om denne fejl via e-mail påhttp://www.tomtom.com/support, og De skal, på TomToms anmodning, øjeblikkeligt foranstalte returnering af Produktet (for hvilket TomTom vil dække omkostningerne), afinstallere eller destruere Produktet.

f) Accept af et ikke-bestilt Produkt frigør Dem ikke for accept af og betaling for det Produkt, De oprindeligt bestilte, med mindre andet aftales med TomTom.

 

5) Annulleringspolitik Udstyr

a) TomTom tillader Dem at annullere en købsaftale for Udstyr af enhver årsag, forudsat at det ikke har været brugt, på ethvert tidspunkt i løbet af 14 arbejdsdage efter leveringsdato til Deres leveringsadresse, og vil refundere den faktisk betalte købspris. Hvis De vælger at annullere købsaftalen for Udstyr, skal De kontakte TomTom i løbet af 14 arbejdsdage efter levering pr. e-mail viahttp://www.tomtom.com/supportmed henblik på at modtage et nummer for Returmaterialeautorisation og returnere Udstyret i dets oprindelige emballage, frit for enhver interesse og ethvert pant eller andet krav, til den adresse, som TomTom angiver. TomTom kan opkræve enhver direkte relateret forsendelses- eller portoomkostning fra Dem.

b) De er indforstået med, at levering af Tjenester fra TomTom vil begynde umiddelbart efter TomToms accept af Deres ordre. De vil ikke kunne annullere sådanne Tjenester, efter at leveringen af Tjenester påbegyndes, hvilket inkluderer, men ikke er begrænset til, at du henter, installerer eller aktiverer Tjeneste.

 

6) Licens, copyright og fortrolighed

a) De er tildelt en licens til at bruge Programmerne og/eller de data, den information, (tredjemands) funktionalitet eller andet indhold (Indhold”), som erhverves som en del af Udstyret eller gennem Tjenesterne til personlig brug, udelukkende ud fra de vilkår, som er angivet i dette afsnit 6 (Licens”). De kan til enhver tid kun installere Programmerne og bruge Indholdet på en enkelt computer eller enhed og kun i kombination med et enkelt navigationssystem. De må ikke overdrage Programmerne eller Indholdet til andre, hverken direkte eller indirekte, til deres eller enhver andens brug. Licensen er ikke-eksklusiv og kan ikke overføres, hvilket betyder, at TomTom har ret til at give Programmerne og Indholdet i licens til andre kunder, og at Deres ret til at benytte Programmerne og Indholdet ikke kan overføres til nogen andre. Denne Licens omfatter ikke ret til at modtage fremtidige opgraderinger, opdateringer eller udvidelser til Programmerne eller Indholdet, med mindre TomTom udtrykkeligt har angivet, at ret til modtagelse af sådanne opdateringer, opgraderinger eller udvidelser er en integreret del af Produktet. Hvis opgraderinger, opdateringer eller udvidelser til Programmerne eller Indholdet modtages, vil brugen af sådanne opgraderinger, opdateringer eller udvidelser være omfattet af nærværende Vilkår og Betingelser eller eventuelle andre Vilkår og Betingelser, som De er blevet bedt om at acceptere, inden TomTom leverer den aktuelle opgradering, opdatering eller udvidelse til Dem.

b) TomTom forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, at ophøre enhver opdaterings-, opgraderings- eller udvidelsestjeneste, som ydes til Dem gennem brug af Programmerne eller Indholdet, med mindre tilrådighedsstillelse af sådanne opdateringer, opgraderinger eller udvidelser udgør en integreret del af Produktet som angivet af TomTom på salgstidspunktet.

c) TomTom kan, uden indvirkning på andre rettigheder, øjeblikkeligt lade Licensen ophøre uden krav om meddelelse om ophøret, hvis De undlader at overholde en væsentlig bestemmelse i nærværende Vilkår og Betingelser, hvilket skal forstås som omfattende afsnit 6 og 9. I et sådant tilfælde skal De destruere alle kopier af Programmerne og alle dets bestanddele såvel som ethvert Indhold.

d) Copyright og andre immaterielle, industrielle og/eller tingslige rettigheder til Programmerne, Indholdet og til alle kopier af det er TomToms og/eller dets leverandørers ejendom. TomTom giver Dem udelukkende tilladelse til at bruge Programmerne og Indholdet i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet i nærværende Vilkår og Betingelser, forbeholdes TomTom. De kan enten (a) fremstille en kopi af Programmerne udelukkende til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål, eller (b) overføre Programmerne til et medie under forudsætning af, at originalen udelukkende opbevares til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål. Produktmanual(er) eller skriftligt materiale må ikke kopieres, undtagen til Deres eget brug. De må ikke kopiere, downloade, overføre eller på anden vis reproducere Indhold, undtagen til fremstilling af en kopi udelukkende til sikkerhedskopierings- eller arkiveringsformål. De opnår ikke ejendomsret til Programmerne eller Indholdet.

e) De anerkender og er indforstået med, at udviklingen af Produkterne har været forbundet med et betydeligt forbrug af tid og omkostninger for TomTom, og at de er fortrolige og en forretningshemmelighed for TomTom og/eller andre tredjeparter. De forpligter Dem til at bevare fuld fortrolighed omkring produkterne, og De vil undlade at fremstille Produktet for eller give adgang til det for tredjepart.

 

7) Abonnementer

a) Der skrives abonnement for en ikke fastlagt tidsperiode, med mindre TomTom og De selv har aftalt en fast tidsperiode.

b) Hvis deres abonnement løber i en ikke fastlagt tidsperiode, kan enten De eller TomTom opsige abonnementet med en opsigelsesperiode på 30 dage (Deres opsigelse skal indsendes via e-mailtil:http://www.tomtom.com/support). Opsigelsesperioden løber fra første opkrævningsdag efter Deres opsigelse blev modtaget af TomTom. Hvis abonnementet løber i en fastlagt periode, opsiges det automatisk ved udløbet af denne periode.

c)TomTom forbeholder sig retten til at ændre priser på eller vilkår og betingelser for Deres abonnement efter rimeligt forudgående varsel (enten via e-mail, på TomToms websted eller på anden vis). Hvis en sådan ændring resulterer i højere pris eller på anden måde er til ulempe for Dem (men ikke hvis den højere pris er resultat af højere regeringsafgifter eller skatter), kan De opsige Deres abonnement forud for og op til den dato, hvor ændringen træder i kraft, ved at sende en e-mail Viahttp://www.tomtom.com/support.

d) TomTom kan opsige Deres abonnement eller en separat tjeneste i en Tjenestepakke med et varsel på mindst 30 dage, Hvis TomTom beslutter ikke længere at tilbyde et sådant abonnement eller sådan separat tjeneste.

e) TomTom kan opsigeeller begrænse Deres abonnement med øjeblikkelig virkning uden krav om forudgående varsel, hvis (i) De ikke overholder en væsentlig betingelse i nærværende Betingelser og Vilkår, som skal tolkes som omfattende afsnit 6 og 9, (ii) opkrævning via Betalingstjenesten for abonnementer ikke lykkes efter andet forsøg, eller (iii) brugen af servicen bryder TomTom’s politik om rimelig brug.

f) Ved opsigelsen af Deres abonnement, ophæves Deres licens som beskrevet i afsnit 6 samtidig.

 

8) Tredjepartsmaterialer

TomTom-produkter kan gøre brug af softwarekoder, data, informationsfunktionalitet, andet indhold og algoritmer fra tredjepart (Tredjepartsmaterialer). Brugen af Tredjepartsmaterialer, som er inkluderet i Produkterne, kan være underlagt andre vilkår og betingelser. De officielle copyrightmeddelelser og specifikke licensbetingelser for disse Tredjepartsmaterialer kan findes på eller via vores webstedhttp://www.tomtom.com/legal. De erklærer Dem hermed enig i, at afgivelse af enhver ordre indebærer, at De har læst og accepteret nærværende Vilkår og Betingelser for alle Tredjepartsmaterialer, som er inkluderet i de bestilte Produkter.

 

9) Andre restriktioner

Udlejning, udlån, offentlig fremstilling, fremvisning eller udsendelse eller anden form for distribution af Produkterne er forbudt. Med mindre det er tilladt ifølge gældende lovgivning, vil De ikke, og vil ikke tillade andre at, modificere Produkterne eller nogen del af dem, at analysere dem gennem teknisk rekonstruktion (reverse engineering), at dekompilere eller adskille Produkterne, at bryde eller omgå kryptering eller tillade tredjepart at gøre således.

 

10) Begrænset garanti

a) TomTom garanterer ikke og kan ikke garantere, at Produkterne virker på en måde, så de er fuldstændig fejlfri, eller at den leverede information altid er nøjagtig. Beregningsfejl kan forekomme, når der bruges et navigationssystem, såsom fejl forårsaget af forhold i de lokale omgivelser og/eller ufuldstændige eller ukorrekte data.

b) TomTom tilbyder en begrænset garanti for, at Udstyret vil være fri for defekter i udførelse og materialer under normal brug (Defekter”) i den korteste af disse to perioder: en periode på et (1) år fra købsdatoen for Udstyret, eller fra købsdatoen og indtil De måtte bryde en af nærværende Vilkår og Betingelser (Garantiperiode”). Under Garantiperioden vil Udstyret blive repareret eller udskiftet af TomTom ("Begrænset Garanti") uden beregning for hverken dele eller arbejde. Hvis Udstyret repareres efter, at Garantiperioden er udløbet, vil Garantiperioden for reparationen udløbe seks (6) måneder efter datoen for reparationen. Denne garanti dækker ikke Tjenester.

c) Denne Begrænsede Garanti dækker ikke skade forårsaget af almindeligt slid eller, at Udstyret er blevet åbnet eller repareret af nogen, som ikke er autoriseret af TomTom, og den dækker ikke skade forårsaget af: forkert betjening, fugt, væsker, nærhed af eller udsættelse for varme og ulykke, misbrug, manglende overholdelse af de instruktioner, som er leveret med Udstyret, forsømmelse eller forkert anvendelse. Den Begrænsede Garanti dækker ikke fysisk skade på Udstyrets overflade.

d) TomTom yder ikke anden garanti for Produkterne i tillæg til den Begrænsede Garanti som angivet i dette afsnit 10. I særdeleshed, og i størst mulig udstrækning som gældende lovgivning tillader det, leverer TomTom og dets leverandører ProdukterneSOM DE ER OG FOREFINDES”, og fralægger sig hermed at være underlagt alle andre garantier eller vilkår og betingelser, såvel udtrykkelige, stiltiende eller lovbestemte, inklusive, men ikke begrænset til, enhver (hvis eksisterende) underforstået garanti for, pligt til eller betingelse for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, pålidelighed eller tilgængelighed, nøjagtighed eller fuldstændighed for reaktion, for resultater eller godt udført arbejde, mangel på virus, og rimelig omhu og dygtighed, alt sammen vedrørende Produkterne, og ydelse af eller manglende ydelse af support eller andre tjenester, information, programmer og relateret indhold gennem Produkterne eller på anden vis opstående fra brugen af Produkterne. Der er heller ingen garanti eller betingelse for uforstyrret nydelsesret, sikring mod andres bedre ret eller forhindring af krænkelse hvad angår Produkterne. Denne begrænsning gælder ikke (i) impliceret betingelse hvad angår adkomst og (ii) indirekte garanti hvad angår overensstemmelse med beskrivelse.

e) For at kunne gøre krav under den Begrænsede Garanti vedrørende en Defekt, skal De kontakte TomTom via e-mail i løbet af Garantiperioden via http://www.tomtom.com/supportfor at forklare Defekten og om nødvendigt få et Returmaterialeautorisationsnummer. Programmerne eller Udstyret skal returneres til TomTom så snart som muligt efter din meddelelse om Defekten sammen med en forklaring af Defekten til den adresse, der angives af TomTom. De skal følge alle andre eventuelle returneringsprocedurer, som foreskrives af TomTom.

f) Denne Begrænsede Garanti er den eneste garanti, der udtrykkes over for Dem, og den ydes i stedet for enhver anden udtrykt garanti eller (eventuelle) lignende forpligtelser, som udtrykkes gennem annoncering, dokumentation, emballage eller anden kommunikation.

g) Bestemmelserne i dette afsnit 10 påvirker ikke Deres lovmæssige rettigheder ifølge gældende national lovgivning, som gælder for salg af forbrugsvarer.

h) Denne Begrænsede Garanti kan ikke overføres.

 

11) Begrænsning af ansvar

a) I den størst mulige udstrækning, som tillades efter gældende lovgivning, vil hverken TomTom eller TomToms leverandører eller underleverandører være ansvarlig over for Dem eller tredjepart for skader, hverken direkte, indirekte, tilfældige, følgelige eller på anden vis (i hvert tilfælde inklusive, men ikke begrænset til, erstatning for manglende mulighed for at bruge Produkterne eller have adgang til dem, mistede data, mistet forretning, mistet overskud, afbrydelse af forretning eller lignende), som stammer fra brugen eller manglende mulighed for at bruge Produkterne, selv hvis TomTom er blevet oplyst om muligheden for sådanne skader.

b) Uagtet skader, som De eller tredjepart måtte lide af nogen årsag (inklusive, uden begrænsning, alle skader anført her og alle direkte eller generelle kontraktlige skader eller andre skader), vil det samlede ansvar for TomTom eller TomToms leverandører stammende fra eller relateret til brugen af Produkterne være begrænset til det beløb, der specifikt er blevet betalt af Dem for de berørte Produkter.

c) TomTom vil ikke være ansvarlig for (i) bedrageri eller svindel begået af dets medarbejdere og/eller repræsentanter; eller (ii) svigagtig eller vildledende fremstilling af TomToms medarbejdere og/eller repræsentanter.

d) Uagtet ovenstående eller andet, som er indeholdt i disse Vilkår og Betingelser, er der intet i nærværende Vilkår og Betingelser, der begrænser en parts ansvar for dødsfald eller personskade på grund af den pågældende parts egen forsømmelighed.

e) Ovenstående begrænsning af ansvar påvirker ikke lovmæssige rettigheder efter national lovgivning.

 

12) Force Majeure

Force majeure betyder omstændigheder, som forhindrer eller hæmmer opfyldelsen af TomToms forpligtelser under nærværende Vilkår og Betingelser, som ikke med rimelighed kan anses for at være inden for TomToms kontrol, inklusive sene og/eller forsinkede eller ufuldstændige leveringer fra TomTom forårsaget af omstændigheder, som med rimelighed må anses for at være uden for TomToms kontrol. I en force majeure-situation vil alle TomToms forpligtelser være ophævet. Hvis den tidsperiode, hvor TomTom ikke kan opfylde sine forpligtelser på grund af force majeure, skulle fortsætte i mere end halvfems (90) kalenderdage, vil begge parter have ret til skriftligt at ophæve købsaftalen, uden at der vil være forpligtelse til at betale kompensation stammende fra eller i forbindelse med en sådan ophævelse.

 

13) Personlige oplysninger

TomTom vil ikke viderebringe personlige oplysninger om Dem, Deres konto eller transaktioner til tredjepart, undtagen hvis det er i overensstemmelse med TomToms Politik for beskyttelse af personlige oplysninger som angivet på webstedet http://www.tomtom.com/legal. De erklærer Dem hermed enig i, at De har læst og accepteret Politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

 

14) Links til tredjeparts websteder

TomTom er ikke ansvarlig for indholdet af tredjeparts websteder eller tjenester, links indeholdt i tredjeparts websteder eller tjenester eller ændringer eller opdateringer til tredjeparts websteder eller tjenester. Hvor TomTom stiller links og/eller adgang til tredjeparts websteder og/eller tjenester til rådighed, gøres det udelukkende som en bekvemmelighed for Dem, og et link eller en adgang er ikke udtryk for anbefaling eller tilslutning til tredjepartens websted eller tjeneste fra TomToms side.

 

15) Tredjeparts rettigheder

Tredjepart har, underlagt gældende lovgivning for tredjeparts rettigheder, ingen rettighed til at forudsætte eller udøve nærværende Vilkår og Betingelser, men dette påvirker ikke rettigheder eller retsmidler for tredjepart, som findes eller er tilgængelige ifølge sådan gældende lovgivning.

 

16) Forblivende gyldighed

Alle bestemmelser i nærværende Vilkår og Betingelser, som på grund af deres natur har virkning ud over afslutningen eller udløbet af et køb eller en licens af Produkterne, vil fortsat være gyldige.

 

17) Individualitet

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser skulle blive anset for at være ugyldig, ikke at kunne håndhæves eller ulovlig, vil de øvrige bestemmelser fortsat være i kraft og fuldstændigt gyldige. De og TomTom anses for at have vedtaget nye vilkår og betingelser til erstatning for sådanne ugyldige bestemmelser. Disse nye vilkår og betingelser skal fortolkes hvad angår deres indhold og virkning så tæt som muligt på den originale tekst, som den er skrevet, men på en sådan måde, at rettigheder kan udledes af dem.

 

18) Gældende lov

Nærværende Vilkår og Betingelser og enhver tvist, som har relation til nærværende Vilkår og Betingelser eller til købet og brugen af Produkterne eller på anden vis er underlagt dansk lovgivning. De Forenede Staters Konvention om Kontrakter for Internationalt Salg af Varer er herved udelukket fra at have indvirkning på nærværende Vilkår og Betingelser. Enhver tvist, som opstår ud fra nærværende Vilkår og Betingelser, skal afgøres af en retsinstans, hvor De har lovmæssig bopæl, eller hvor De bor, og som vil være eksklusivt værneting hvad angår sådanne tvister.

 

19) Oversættelser

Den danske version af disse vilkår og betingelser er den gældende version for Deres køb.

 

20) Spørgsmål

Hvis De skulle have spørgsmål, forslag eller klager vedrørende Deres ordre, Deres køb, nærværende Vilkår og Betingelser, eller hvis De ønsker at kontakte TomTom af nogen årsag, beder vi Dem gøre det via e-mail ved at besøge TomToms websted påhttp://www.tomtom.com/support.

 

Version mai 2009.