Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

TomTom Map Share

Vylepšujte svou mapu každý den pomocí technologie Map Share

Společnost TomTom si uvědomuje, že k některým změnám může dojít i přes noc a tyto změny mohou prodloužit vaši cestu. Technologie Map Share vám pomůže vyrovnat se s častými změnami na silnicích, vyhnout se objížďkám a dostat se do cíle ještě rychleji.

Díky technologii Map Share můžete provádět změny mapy ve svém zařízení a hlásit změny mapy online. Řada z těchto změn provedených v zařízení má okamžitý kladný dopad na plánování trasy. Kromě toho se o ně můžete podělit s komunitou Map Share tvořenou 21 miliony uživatelů.

BEZPLATNÉ každodenní změny map, které získáváte od komunity Map Share, zahrnují následující dynamičtější a častější změny na cestách:

 • Změny povolených rychlostí
 • Nové názvy ulic
 • Neprůjezdné cesty
 • Nové dopravní pokyny
 • Změny omezení pro odbočení

Můžete využít výhod místních informací jedinečné komunity TomTom Map Share, jejíž uživatelé mohou hlásit časté změny na silnicích a pomoci vám dorazit do cíle bez nepříjemných překvapení.

Každý den se objevují nové změny. Jediné, co musíte udělat, abyste vylepšili svou mapu, je prostě zařízení připojovat k počítači tak často, jak se vám chce.

Jaké změny mohu udělat nebo přijmout?

EExistuje řada různých změn mapy, které můžete nahlásit přímo v zařízení nebo pomocí našeho online nástroje Map Share Reporter. Všechny tyto informace se dostanou až k našemu týmu pro produkci map a jsou zpracovávány v rámci našich projektů o jejich neustálé zlepšování. Existuje nicméně i řada změn, které se použijí přímo na mapu ve vašem zařízení, a právě tyto změny můžete sdílet s komunitou Map Share:

 • Změny povolených rychlostí
 • Nové názvy ulic
 • Neprůjezdné cesty
 • Nové dopravní pokyny
 • Změny omezení pro odbočení

TomTom Map Share

Vylepšujte svou mapu každý den pomocí technologie Map Share

Jak s technologií Map Share začít

Abyste mohli technologii Map Share plně využít a začít s prováděním, sdílením a přijímáním BEZPLATNÝCH každodenních změn na mapě od komunity TomTom Map Share, musíte udělat jediné:

 • Na výzvu vyjádřit souhlas s tím, že se chcete v zařízení připojit ke komunitě Map Share. Jedná se obvykle o součást počáteční konfigurace zařízení, případně ji v zařízení najdete v části Nastavení oprav map.

 • Ujistit se, že máte nejnovější mapu.

 • Technologie Map Share aktuálně podporuje veškeré mapy vydané v posledních 12 měsících.

 • Technologii jsme ještě vylepšili tím, že nejnovější mapy (verze 8.85 a novější) budeme podporovat po dobu životnosti zařízení. Další informace.

 • Ujistěte se, že máte v počítači software MyDrive nebo TomTom HOME (k dispozici jako bezplatná stahování). Zjistěte, který software pro svoje zařízení potřebujete.

 • Ujistěte se, že máte v zařízení nejnovější bezplatný software pro zařízení TomTom (pokud je k dispozici, nabídne vám to aplikace MyDrive nebo TomTom HOME).

 • Pamatujte si, že nové změny se objevují každý den. Jediné, co musíte udělat, abyste vylepšili svou mapu, je prostě zařízení připojovat k počítači tak často, jak se vám chce.

Výběr úrovně důvěryhodnosti

Když se připojíte ke komunitě Map Share, zeptáme se vás na „úroveň důvěryhodnosti“ změn map, které chcete přijímat. Můžete se například rozhodnout, že chcete přijímat pouze změny, které byly ověřeny společností TomTom. Případně můžete chtít přijímat změny, které zaslalo mnoho členů komunity Map Share, nebo které zaslalo jen několik členů.

Získáte tak kontrolu nad opravami map, které do zařízení přijímáte.

TomTom Map Share

Vylepšujte svou mapu každý den pomocí technologie Map Share

Dostupnost technologie Map Share v konkrétních zařízeních

Pokud máte zařízení TomTom Start 60, Via 130 nebo Via 135, můžete BEZPLATNÉ každodenní změny map začít z komunity Mapy Share stahovat od 31. května 2012, kdykoli zařízení připojíte k počítači. Když se připojíte poprvé, objeví se nabídka na aktualizaci softwaru a BEZPLATNÉ každodenní změny map, aby se vám dobře začínalo. Od konce května 2012 vám také v rámci záruky nejnovějších map společnosti TomTom nabídneme ke stažení zdarma nejnovější čtvrtletní mapu TomTom.

Od konce června 2012 budou BEZPLATNÉ každodenní změny map od komunity Map Share k dispozici také pro následující zařízení:

 • Řady GO 800, 1000 a 2000
 • Řady Via 100 a 1000
 • Start 20 a 25

Technologie Map Share bude i nadále k dispozici pro starší zařízení TomTom, která využívají ke stahování BEZPLATNÝCH každodenních změn map aplikaci TomTom HOME (a ne aplikaci MyDrive).

Technologie Map Share je podporována v následujících zemích:

Voverage_banner_mapshare_CZ

TomTom Map Share

Vylepšujte svou mapu každý den pomocí technologie Map Share

Nahlaste změny map online

Aby navigace fungovala co nejlépe, děláme všechno, co je v našich silách, abychom vytvářely ty nejlepší mapy. Vaše hlášení nám pomáhají zjistit změny ve vaší oblasti a zajistit, aby budoucí verze našich map byly co nejpřesnější.

Náš online nástroj Map Share Reporter umožňuje snadno nahlásit změny map TomTom. Umožňuje nahlásit změny široké škály funkcí mapy z vašeho počítače*. Pomocí nástroje Reporter dokážete v zařízení víc než jen nahlásit chyby:

 • Přiblížení na větší obrazovce
 • Rychlejší dokončení hlášení
 • Přidání komentářů pro tým revize map společnosti TomTom

Celosvětové pokrytí

Voverage_banner_mapshare_CZ

Sledování vámi zadaných hlášení

Vaše hlášení jsou pro nás skutečně důležitá a věnujeme čas tomu, abychom každé z nich pečlivě prošli. Nyní můžete náš postup zkontrolovat pomocí nástroje Map Share Reporter. Jediným pohledem zjistíte, kdy na vašem hlášení pracujeme. A vyhledáte si okamžik, kdy bylo vaše hlášení přijato.

Co se stane, když je moje hlášení přijato?

Jakmile ověříme návrhy vašeho hlášení, aktualizujeme naši databázi map. To se projeví změnou stavu vašeho hlášení na „Hlášení přijato“. Může nějakou dobu trvat než se tato změna projeví v našich online mapách a aktualizacích map pro vaše zařízení.

Podepište se pod nejlepší mapy

Vámi zadaná hlášení technologie Map Share nám pomáhají udržovat naše mapy aktuální a co nejpřesnější. S online nástrojem Map Share Reporter je pro vás ještě jednoduší nám pomoci toho dosahovat i nadále.

* Abyste mohli používat nástroj Map Share Reporter, musíte mít v prohlížeči povolen jazyk Javascript. Brzo budou uvedeny body zájmu i omezení rychlosti.

TomTom Map Share

Vylepšujte svou mapu každý den pomocí technologie Map Share

Proč nemohu přijímat změny mapy od komunity Map Share, pokud je má mapa starší než verze 8.65?

Společnost TomTom se rozhodla od června 2012 rozšířit Map Share tak, aby denní změny od komunity TomTom Map Share byly dostupné po celou dobu životnosti všech nových zařízení. Aby nebyli negativně postiženi uživatelé, kteří si nedávno koupili nové zařízení nebo novou mapu, bude tato změna platit také pro všechny mapy zakoupené během posledních 12 měsíců. Abyste tedy této výhody mohli využít, musíte mít mapu verze 8.65 nebo novější. Starší mapy byly podporovány pouze po dobu 12 měsíců.

Silniční síť se vyvíjí velmi rychlým tempem. Za jeden rok může velké množství strukturálních změn, např. nové silnice, mapu podstatným způsobem změnit. Nezapomínejte, že pokud chcete, aby vaše mapa byla stále co nejlepší, můžete se připojit ke Službě aktualizace map. Na dobu určitou tak získáte každé nové vydání mapy za jednorázovou roční cenu, která bude tím nižší, čím aktuálnější mapu máte.

Zpět nahoru