Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

Zásady ochrany osobních údajů

Právní informace

Působnost

Společnost TomTom International B.V. a její mateřská společnost, dceřiné a přidružené společnosti (souhrnně dále "TomTom" nebo "my") oceňují zájem o naše produkty a služby, který jste projevili vy (dále "vy") návštěvou našeho webu www.tomtom.com či souvisejících komunikačních kanálů, např. TomTom HOME, TomTom WORK, plánovače tras TomTom a miniaplikace pro plánování tras (souhrnně dále "weby"). Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jaké údaje TomTom shromažďuje, když jste v interakci se společností TomTom, například když navštívíte naše weby, když používáte produkty a služby, které TomTom nabízí, například služby TomTom HOME nebo TomTom LIVE, když si objednáte náš newsletter nebo když zatelefonujete naší zákaznické podpoře.

"Osobními údaji" se rozumí údaje o vás, které vás umožňují osobně identifikovat, například jméno, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo.

"Anonymními údaji" se rozumí údaje, které nejsou spojeny ani nesouvisí s vašimi osobními údaji.  Anonymní údaje neumožňují vás identifikovat.  Anonymní údaje, například základní statistiky o vašem využívání produktů a služeb TomTom, neobsahují žádné údaje, které by společnosti TomTom umožňovaly vaši identifikaci, byť se může jednat o jedinečné údaje nebo mohou obsahovat údaje, které považujete za osobní.
Přístupem na weby přijímáte podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Souhlasíte rovněž, že společnost TomTom může tyto zásady ochrany osobních údajů doplňovat a/nebo měnit na základě svého rozhodnutí. Dále souhlasíte, že pro vás budou takové změny a doplňky závazné. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemi, v níž byly shromážděny, ale i v jiných zemích (včetně Spojených států), kde mohou být zákony týkající se zpracovávání osobních údajů benevolentnější, než jsou zákony ve vaší zemi.
Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad na ochranu osobních údajů, žádáme vás, abyste okamžitě přestali používat a navštěvovat weby, produkty a služby, pro které je třeba osobní údaje poskytovat.

Shromažďování údajů společností TomTom

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nám pomáhají získávat informace o našich návštěvnících a zákaznících. Tyto informace používáme pro účely poskytování produktů a našich služeb i služeb našich pečlivě vybraných partnerů, abychom mohli vyvíjet nové produkty a služby, pro lepší nastavení funkcí, výkonu a podpory pro naše produkty a služby a abychom vám nabídli další informace a příležitosti.
Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytujete dobrovolně prostřednictvím našich webů a využíváním našich produktů a služeb. Anonymní údaje můžeme shromažďovat pasivně nebo aktivně. Typy osobních údajů a anonymních údajů, které shromažďujeme:

 • Pokud si založíte účet "MyTomTom", shromažďujeme kontaktní údaje – jméno, adresu, pohlaví, e-mailovou adresu a sériové číslo vašeho zařízení TomTom a dále – pokud máte zájem – informace, které nám poskytnete za účelem distribuce newsletteru dle vašeho výběru.

 • Pokud si kupujete produkty nebo služby z naší webové prodejny, shromažďujeme údaje: jméno, název firmy (lze-li použít), poštovní adresu (pro účely dodání a fakturace), e-mail, telefonní číslo a veškeré informace, které potřebujeme pro zpracování platby kupní ceny a pro vyřízení objednávky a/nebo předplatného, například číslo bankovního účtu nebo kreditní karty.

 • Pokud si vyžádáte služby zákaznické podpory poskytované pro produkty a/nebo služby TomTom, shromažďujeme osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout služby zákaznické podpory, například jméno, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a preference ohledně způsobu kontaktu. Dále shromažďujeme další informace o produktech TomTom, které vlastníte, například sériová čísla, data nákupu a informace týkající se podpory či servisních problémů, z nichž některé mohou zahrnovat osobní údaje.

 • Pokud na našich webech používáte diskusní fóra nebo chatovací aplikaci, měli byste pamatovat na to, že veškeré informace, které poskytnete do takového diskusního fóra nebo chatovací aplikace, sdílíte s ostatními uživateli. Týká se to i osobních údajů, které takto sdělíte – ty se pak stávají veřejnými informacemi. Prosíme, dobře si rozmyslete, jaké informace takto budete sdílet.  Společnost TomTom nemá kontrolu nad způsobem, jakým jsou třetí stranou využívány, zneužívány, shromažďovány či sdělovány informace, které poskytnete do diskusního fóra nebo chatovací aplikace, a nenese v tomto směru žádnou odpovědnost. Informace uváděné v diskusních fórech a chatovací aplikaci odrážejí názory jednotlivých uživatelů.

 • Připojíte-li se ke komunitě TomTom, například TomTom MapShare, bude společnost TomTom shromažďovat osobní údaje jako e-mailovou adresu a takové další údaje, které dobrovolně poskytnete společnosti TomTom, například korekci map. Tyto osobní údaje se používají pro účely, pro které je společnosti TomTom poskytujete.

 • Název vašeho uživatelského účtu může být zobrazován na webech (a může tak být k dispozici veřejnosti) a je spojen s veškerou vaší aktivitou TomTom. Jiní lidé mohou vidět vaše příspěvky, data vámi nahraná na server, vaše reakce, hodnocení a související komentáře. Oznámení zasílaná jiným členům komunity ohledně podezřelých aktivit a porušení zásad na našich webech odkazují na uživatelské účty a specifické položky. Pokud přiřadíte své jméno ke svému uživatelskému účtu, lidé, kterým prozradíte své jméno, budou schopni identifikovat vaše aktivity na webech TomTom.

 • Můžete být vyzváni k poskytnutí osobních údajů o osobě jiné než o vás (například když chcete zakoupit dar pro jinou osobu a tento osobní údaj je potřeba pro vyřízení či doručení vašeho nákupu). Může se jednat o jméno, adresu, e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje se používají pouze pro účely, pro které je společnosti TomTom poskytujete.

 • Společnost TomTom může shromažďovat osobní údaje v rámci průzkumů trhu, aby získala lepší informace o zákaznících, zlepšila produkty a služby či vyvinula nové produkty a služby. Informace shromažďované v takových případech závisí na podmínkách konkrétního průzkumu, ale mohou zahrnovat jméno, adresu, věk, informace o používání našich služeb a produktů z vaší strany atd.

 • Pokud si objednáte služby TomTom pro určitou lokalitu, například HD Traffic, může TomTom shromažďovat údaje o lokalitě z vašeho zařízení TomTom, a to za účelem poskytování služeb, které jste si vyžádali.

 • Pokud nám pošlete e-mailem žádost o pracovní pozici ve společnosti TomTom, shromažďujeme tyto údaje: e-mailovou adresu a kompletní obsah e-mailu, včetně příloh, například životopisu či dalších informací nezbytných pro zpracování vaší žádosti.

Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že vaše osobní údaje poskytované společnosti TomTom jsou pravdivé, úplné a ve všech ohledech přesné. Souhlasíte s tím, že společnosti TomTom prostřednictvím našich webů jakékoli změny osobních údajů okamžitě oznámíte.

Zásady týkající se souborů cookie

Naše weby využívají soubory cookie. Ty umožňují, aby společnost TomTom shromažďovala údaje o návštěvnících webů a uživatelích našich služeb (které můžeme přiřazovat k osobním údajům, které jsme od vás získali) a aby si mohli uživatelé naše weby uživatelsky upravovat  a personalizovat. Soubory "cookie" jsou malé textové soubory, které umístí webový prohlížeč na pevný disk a naše weby je používají pro identifikaci vašeho počítače vždy, když naše weby navštívíte. Společnost TomTom využívá soubory cookie pro ukládání vašeho nastavení a dalších souvisejících údajů. TomTom nepoužívá soubory cookie pro získávání jiných údajů z vašeho osobního počítače. Soubory cookie mohou být vymazány. Pokyny naleznete v souborech nápovědy k webovému prohlížeči. Pokud se rozhodnete soubory cookie zakázat, některé oblasti našich webů nemusejí fungovat správně.

Údaje shromažďované pomocí technologií

Při procházení našich webů mohou být určité anonymní údaje shromažďovány také pasivně, mj. se jedná o vaši adresu internetového protokolu, typ prohlížeče a operačního systému. Pro shromažďování údajů o datu a době vaší návštěvy nebo o tom, jaké informace jste hledali a prohlíželi, používáme také soubory cookie a údaje jako URL (Uniform Resource Locator). Tyto anonymní údaje používáme pro měření provozu na našich webech a dále nám pomáhají zajistit, aby byly naše weby ještě užitečnější. Po určité době tyto údaje vymažeme.
TomTom může shromažďovat anonymní údaje ze zařízení TomTom, když je používáte nebo když je připojujete k počítači pomocí služby TomTom HOME. Tyto anonymní údaje zahrnují informaci o lokalitě (informaci o vaší lokalitě), o tom, jak dlouho vám trvalo procestování určitých tras, o dopravních situacích a o technických závadách, které mohou nastat. Povaha anonymních údajů, které nám předává vaše zařízení TomTom, nám neumožňuje tyto údaje spojovat s konkrétní identifikovatelnou osobou. Platí však, že se můžete rozhodnout umožnit nám spojovat takové anonymní údaje s osobními údaji, které jsme od vás shromáždili za účelem poskytování služeb pro konkrétní lokalitu šitých na míru vašim potřebám či zájmům, pro vylepšování našich produktů a služeb či pro vynucování smluv, podmínek platných pro naše weby, produkty a služby.

Osobní údaje získávané z jiných zdrojů

Osobní údaje o vás můžeme získávat od třetích stran, které nám poskytují údaje ze svých databází. Tyto údaje můžeme pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů doplňovat k údajům, které jsme již shromáždili od vás.

Jak zpracovává TomTom osobní údaje a anonymní údaje?

 • TomTom osobní údaje shromažďuje, zpracovává a využívá pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Vaše osobní údaje využívá TomTom pro plnění svých závazků vyplývajících z dodávání produktů a/nebo služeb TomTom vám, a to na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem, omezené záruky či jiných platných podmínek. TomTom využívá vaše osobní údaje pro reagování na vaše dotazy a pro plnění vašich požadavků či pro správu interaktivních zákaznických programů. Společnost TomTom má právo najmout si třetí stranu pro účely plnění jejích závazků vyplývajících z těchto zásad. TomTom však neposkytne vaše osobní údaje třetí straně, aniž by k tomu měl vaše svolení, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zpracování vaší objednávky, vyřizování vašich požadavků či správu interaktivních zákaznických programů nebo kdy je to povinné ze zákona. Takové třetí strany mohou pomáhat společnosti TomTom např. zpracovávat informace, plnit objednávky zákazníků, dodávat vám produkty, spravovat a vylepšovat údaje o zákaznících, poskytovat zákaznický servis, hodnotit váš zájem o naše produkty a služby nebo provádět zákaznický průzkum či průzkumy spokojenosti. Takové třetí strany jsou zavázány chránit vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Za použití vašich osobních údajů odpovídá a bude odpovídat TomTom.

 • Společnost TomTom využívá vaše osobní údaje, aby vás kontaktovala poštou, e-mailem nebo telefonem, aby vás mohla informovat o našich (nových) produktech a/nebo službách, nabízených akcích, případě pro účely zákaznického průzkumu či jiných marketingových aktivit. Společnost TomTom je oprávněna najmout si pro provádění činností přímého marketingu třetí strany. Společnost TomTom může využívat vaše osobní údaje pro účely provádění marketingového průzkumu, pro vylepšování našich produktů a/nebo služeb, pro poskytování lépe vyladěných služeb pro zákazníky a pro zlepšování našich webů a souvisejících komunikačních kanálů, produktů a služeb.

 • Společnost TomTom rovněž využívá osobní údaje, aby vás mohla kontaktovat. Vždy se tak děje v případě, že se pro takový způsob kontaktu rozhodnete, ať již se jedná o poštovní adresu, e-mail, adresu či telefon, a účelem je informovat vás o produktu či službách našich pečlivě vybraných partnerů. TomTom může poskytovat, distribuovat nebo sdělovat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud se TomTom důvodně domnívá, že je to nutné za účelem splnění zákonného požadavku či z důvodu soudního sporu, za účelem ochrany a obhajoby práv či majetku společnosti TomTom či třetích stran, nebo kvůli vynucení těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v rámci ochrany zájmu uživatelů. TomTom má také právo sdělovat vaše osobní údaje pro účely národní bezpečnosti nebo z jiných důvodů veřejného významu.

 • Vaše osobní údaje a anonymní údaje ukládá společnost TomTom do centrální databáze. Tuto centrální databází používá TomTom na základě principu "nutnosti znát", v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 • Společnost TomTom je oprávněna vyměňovat si osobní údaje mezi společnostmi skupiny TomTom, včetně těch, které sídlí v zemích v EU i mimo EU, a to pro účely stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • TomTom může z osobních údajů vytvářet záznamy anonymních údajů tak, že vyloučí údaje (například vaše jméno), které jsou důvodem, že je možné dané údaje osobně přiřadit k vaší osobě. Takové anonymní údaje můžeme použít k analýze způsobu používání, k zlepšování našich služeb, k vývoji nových služeb. Vyhrazujeme si právo používat a sdělovat na základě našeho rozhodnutí anonymní údaje třetím osobám.
 • Také můžeme používat osobní údaje pro účely řešení sporů, inkasa poplatků a řešení problémů či pro zabránění potenciálně zakázaným či nezákonným činnostem a pro účely vynucení našich všeobecných podmínek.
 • Pokud dojde k akvizici naší firmy či našeho majetku jinou firmou, bude mít taková firma v držení námi shromážděné osobní údaje a převezme práva a závazky vztahující se k vašim osobním údajům, tak jak je uvádíme v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Sdělování vašich údajů


Osobní údaje můžeme sdělovat v reakci na zákonný požadavek, pro účely vynucení našich zásad, v reakci na tvrzení, že záznam či jiný obsah porušuje práva jiných osob nebo za účelem ochrany práv, majetku či bezpečnosti kohokoli. Takové osobní údaje budou sdělovány v souladu s platnými zákony a předpisy.
Rovněž můžeme vaše osobní údaje sdílet s:

 • Účastníky důvěryhodného a prověřeného řízení ve společnosti TomTom týkajícího případných žalob, pokud se budeme na základě vlastního rozhodnutí domnívat, že takové sdělení je přiměřeně nutné či vhodné ve spojitosti s porušením práv duševního vlastnictví, pirátstvím či jinou nezákonnou činností. V takových případech sdělíme jméno, ulici, město, stát, PSČ, zemi, telefonní číslo, e-mailovou adresu a název firmy.

 • Orgány činnými v trestním řízení nebo s jinými představiteli státu, a to v reakci na ověřený požadavek týkající se vyšetřování trestného činu nebo jiné nezákonné činnosti. V takových případech sdělíme informace relevantní pro vyšetřování, například jméno, město, stát, PSČ, telefonní číslo, e-mailovou adresu, historii uživatelského účtu a IP adresu.

 • Aniž bychom omezovali výše uvedené, v rámci úsilí o respektování vašeho soukromí a našich možností udržet komunitu prostou nezákonně jednajících osob, nebudeme jinak sdělovat vaše osobní údaje orgánům činným v trestním řízení ani jiným představitelům státu ani jiným třetím stranám, nebudeme-li k tomu oficiálně vyzváni nebo pokud za tím účelem nebude vydán soudní příkaz či využit v zásadě obdobný zákonný postup, s výjimkou případů, kdy se v dobré víře domníváme, že je sdělení osobních údajů nezbytné, aby se zabránilo hrozící fyzické újmě či finanční ztrátě, nebo kdy oznamujeme podezření na nezákonnou činnost.

Upozorňujeme, že pokud přistupujete na naše weby ze sdíleného či veřejného počítače, například z internetové kavárny, určité informace o vás, například o vašem uživatelskému účtu, mohou zobrazit jiné osoby, které budou daný počítač používat po vás.

Vaše rozhodování ohledně osobních údajů

Nabízíme vám výběr možností ohledně shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů. Když od nás obdržíte newsletter nebo propagační sdělení, můžete označit, že dáváte přednost tomu, abyste již podobné informace od nás nedostávali a máte možnost odběr odhlásit. Příslušné pokyny budou uvedeny v e-mailu, který dostanete, případně nás můžete kontaktovat přímo na www.tomtom.com/support. Bez ohledu na vám vyjádřené preference ohledně e-mailů vám však můžeme zasílat servisní zprávy týkající se našich produktů a služeb či oznámení o aktualizacích všeobecných podmínek či zásad ochrany osobních údajů.
Můžete změnit jakékoli osobní údaje ve svém účtu tak, že údaje v účtu upravíte.

Přístup k vašim osobním údajům, jejich kontrola a změny


Své osobní údaje může zobrazovat, kontrolovat a měnit, když se přihlásíte ke svému účtu TomTom. Obecně platí, že my vaše osobní údaje neměníme, protože je velmi obtížné ověřovat vaši totožnost vzdáleným způsobem (např. pomocí telefonu). Pokud dojde ke změně vašich osobních údajů nebo pokud jsou nepřesné, musíte je okamžitě aktualizovat. Jakmile odešlete veřejný příspěvek, nemusí být možné jej následně změnit či odstranit. Na vaši žádost zrušíme váš účet a odstraníme vaše osobní údaje ze zobrazení, a to tak rychle, jak je to rozumně možné, na základě aktivity vašeho účtu a v souladu s platnými zákony. Zachováváme osobní údaje ze zrušených účtů za účelem vyhovění zákonu, prevence podvodů, inkasa dlužných poplatků, řešení sporů či problémů, asistence při vyšetřování, vynucování našich všeobecných podmínek a za účelem jiných činností povolených zákonem.

Převod obchodního majetku

V případě, že u společnosti TomTom dojde ke změně ovládání nebo bude prodána či převedena na jiného vlastníka, nebo když bude prodán či převeden na třetí stranu v zásadě všechen její majetek, budou weby, produkty a služby společnosti TomTom, stejně jako osobně identifikovatelné údaje shromažďované společností TomTom, patřit do převáděného majetku. Používáním našich webů, produktů a/nebo služeb tímto vyjadřujete, že souhlasíte s takovým převodem či postoupením vašich osobních údajů shromážděných společností TomTom nebo se změnou ovládání společnosti TomTom a dále se zříkáte jakýchkoli nároků, které byste mohli vůči nám v takovém vztahu vznášet.

Reakce

Pokud nám zašlete reakci, použijeme takovou reakci pro jakýkoli účel, za podmínky, že nebudeme spojovat předmětnou reakci s vašimi osobními údaji. Společnost TomTom bude shromažďovat údaje obsažené v takovém sdělení a bude zacházet s osobními údaji ve sdělení v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Další weby

Poskytujeme-li odkazy na jiné weby či jiná místa, je to pro vaše pohodlí. Neznamená to však, že bychom takové weby, místa či jejich obsah doporučovali.Nemáme kontrolu nad weby třetích stran a jejich obsahem, nekontrolujeme je a nemůžeme za ně odpovídat.Pamatujte, že podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů v rámci těchto vnějších webů neplatí.

Děti

Neshromažďujeme záměrně osobní údaje o návštěvnících mladších 16 let.Pokud se domníváte, že jsme shromáždili osobní údaje o návštěvníkovi mladším 16 let, kontaktujte nás, prosím, na adrese www.tomtom.com/support. Takové údaje následně odstraníme.

Ochrana informací, které nám sdělíte

Bereme na vědomí, že odpovídáme za ochranu osobních údajů, které nám svěřujete. Přijímáme preventivní opatření, včetně opatření administrativní, technické a fyzické povahy, abychom chránili vaše osobní údaje před ztrátou, zcizením a zneužitím, stejně jak před neoprávněným přístupem, prozrazením, pozměněním a ničením. Nemůžeme však plně eliminovat bezpečnostní rizika spojená s osobními údaji. Společnost TomTom nemůže odpovídat za jakýkoli neoprávněný přístup či využití údajů, které jste nám poskytli.
I vy můžete přijímat preventivní opatření pro ochranu osobních údajů na internetu. Měňte často svá hesla, používejte kombinace písmen a číslic a ujistěte se, že používáte zabezpečený internetový prohlížeč.

Otázky týkající se soukromí

Pokud se domníváte, že použití vašich osobních údajů není v souladu s účelem, pro který jste nám je poskytovali, jak je popsán v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo pokud máte jakékoli dotazy či náměty týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás, prosím, na adrese www.tomtom.com/support.

Aktualizace zásad na ochranu osobních údajů

Tyto zásady na ochranu osobních údajů podléhají příležitostným úpravám. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny ve způsobu, jakým vaše osobní údaje používáme, umístíme příslušné oznámení na tuto stránku. Pokud budete mít vůči takovým změnám námitky, musíte přestat používat naše weby a naše produkty a služby, v nichž se osobní údaje shromažďují. Dalším využíváním našich webů, produktů a služeb po takovém oznámení o změnách vyjadřujete, že berete změny na vědomí a souhlasíte, že budete novými podmínkami vázáni.