Jak vám můžeme pomoci?

     Vyhledání produktů, služeb a podpory

     close

     Zásady používání obchodních značek a autorských práv společnosti TomTom

     Zásady pro strany, které chtějí používat obchodní značky, loga a autorská práva společnosti TomTom.

     Správné používání značky „TOMTOM“

     1. Obchodní značky jsou podstatná jména, která slouží k popisu generického názvu produktu nebo služby.
     2. Obchodní značka se musí objevovat společně s příslušným generickým názvem produktu či služby.
           a. Správně: Používám navigační zařízení TomTom.
           b. Špatně: Používám TomTom. 
     3. Obchodní značky TomTom nepoužívejte v přivlastňovacím tvaru ani ve formě množného čísla.

     Loga

     Nepoužívejte „logo s rukama“ společnosti TomTom ani žádné jiné její logo, ikony či symboly na produktech, propagačním materiálu, balení, ani ve spojení s nimi, bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti TomTom.

     Názvy domén

     Názvy svých domén si pečlivě vybíráme tak, aby posilovaly naši přítomnost na internetu. Názvy našich domén zahrnují naše obchodní značky / obchodní názvy a kombinace těchto značek/názvů. Máte zakázáno používat obchodní značky, které jsou identické či v podstatě identické s obchodní značkou TomTom, jako doménu druhého řádu.

     Grafické prvky

     Charakteristické balení, webový design, loga, barevné kombinace a fonty, které společnost TomTom používá, je zakázáno imitovat.

     Kompatibilita

     Produktoví vývojáři smějí použít „TomTom“ na balení či propagačním materiálu referenčně jako součást popisu kompatibility svého produktu s produktem TomTom, a to za následujících podmínek:
         a. Výraz TomTom není použit jako podstatné jméno;
         b. Výraz TomTom není součástí názvu produktu;
         c. Výraz TomTom není součástí názvu společnosti;
         d. Odkaz ke společnosti TomTom nevytváří dojem podpory, sponzorství ze strany společnosti TomTom ani falešné asociace s ní;
         e. Produkt funguje s odkazovaným produktem TomTom.

     Autorská práva (copyright)

     Autorská práva na produkty a služby TomTom, včetně map, obrázků, textu a designu („obsah“), jsou majetkem společnosti TomTom a jejích přidružených společností. Pokud není uvedeno jinak, smíte licenci kopírovat, modifikovat, šířit a vystavovat pouze na základě výslovného písemného svolení společnosti.

     Následující prohlášení o autorských právech se vztahuje na veškeré produkty TomTom:

     „© 1992–2016 TomTom. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál je chráněn vlastnickými právy, autorskými právy, právy na databáze a dalšími právy duševního vlastnictví společnosti TomTom a jejích dodavatelů. Použití těchto materiálů se řídí podmínkami licenční smlouvy. Jakékoli neoprávněné kopírování nebo zveřejnění těchto materiálů povede k trestní a občanské zodpovědnosti.“