Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání produktů, služeb a podpory

close

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Každý produkt vyrobený společností TomTom splňuje normy stanovené příslušnými regulačními orgány, například normy týkající se bezpečnosti produktů. Níže naleznete Prohlášení o shodě platné pro váš produkt TomTom.

Jízda

CURFER

Mobilní řešení


Sporty


TomTom Touch Fitness Tracker


Pracovní


Prohlášení o shodě pro službu Nebezpečné zóny


Prohlášení společnosti TomTom o shodě se směrnicí RoHS